Skip Ribbon Commands
Skip to main content

1. Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương.

Lĩnh vực Nông nghiệp Lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường  
1. Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương.
  1. Trình tự thực hiện:

   - Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ. Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, thành phố hoặc qua hệ thống bưu chính.

   - Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ về cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông Huyện trước ngày 30/9 hàng năm. Cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông ở Huyện tổ chức thẩm định nội dung, dự toán kinh phí và trình Ủy ban nhân dân cấp Huyện trước ngày 15/11 hàng năm;

   - Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp Huyện hoặc phân cấp cho cơ quan trực thuộc do Huyện phân công phê duyệt kế hoạch khuyến nông trước ngày 30/11 hàng năm và công bố theo quy định.

   - Bước 4: Nhận và trả kết quả:

   Đối với hồ sơ nộp trực tiếp Tổ chức, cá nhân mang theo phiếu hẹn đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

   Hoặc qua hệ thống bưu chính (nếu có nhu cầu). Nhận kết quả qua hệ thống bưu chính đối với trường hợp lựa chọn nộp hồ sơ và trả kết quả qua hệ thống bưu chính.

   1.2 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hoặc gửi qua đường bưu điện.

   1.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:

   a) Thành phần

   - Đề xuất kế hoạch khuyến nông;

   - Dự toán kinh phí.

   b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

   1.4 Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

   1.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

   1.6 Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

   - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND huyện, thành phố;

   - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không;

   - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính cấp huyện, thành phố;

   - Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

   1.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.

   1.8 Phí, lệ phí (nếu có): Không.

   1.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

   1.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

   1.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ban hành ngày 24/5/2018 của Chính phủ quy định về hình thức, phương thức, đối tượng, chính sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp theo Khoản 4, Điều 52 Luật chuyển giao công nghệ.

    

    ​

Tin liên quan