Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Về việc góp ý dự thảo văn bản " tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh" của UBND tỉnh Hà Nam
Ngày hết hạn 31/10/2022
Trích yếu nội dung Về việc góp ý dự thảo văn bản " tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh" của UBND tỉnh Hà Nam​
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.