Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Quy chế hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử huyện Kim Bảng
Ngày hết hạn 31/12/2018
Trích yếu nội dung
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.