Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ Xây dựng
Ngày hết hạn 20/10/2018
Trích yếu nội dung
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.