Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo V.v xin ý kiến góp ý Dự thảo "Báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022"
Ngày hết hạn 01/11/2022
Trích yếu nội dung V.v xin ý kiến góp ý Dự thảo "Báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022"
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.