Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Văn bản xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025
Ngày hết hạn 21/10/2022
Trích yếu nội dung
Văn bản xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025​

Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.