Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo V/v xin ý kiến góp ý dự thảo phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các PCT, Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày hết hạn 21/09/2022
Trích yếu nội dung V/v xin ý kiến góp ý dự thảo phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các PCT, Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.