Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch số 94/KH-UBND về phát động trồng hoa, cây xanh trên các trục đường giao thông, công sở, các cơ quan

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị  
Kế hoạch số 94/KH-UBND về phát động trồng hoa, cây xanh trên các trục đường giao thông, công sở, các cơ quan