Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện Tin trong nước  
01/01/2013
Nhân dịp năm mới 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ có bài viết với tiêu đề: “Kiên quyết khắc phục yếu kém, vượt qua khó khăn, tiếp tục kiềm chế lạm phát, bảo đảm tăng trưởng, đưa đất nước phát triển bền vững”. Trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Thủ tướng.