Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin về người phát ngôn UBND huyện, xã, thị trấn

Giới thiệu chung Thông tin về người phát ngôn UBND huyện, xã, thị trấn  
Thông tin về người phát ngôn UBND huyện, xã, thị trấn
1. Chủ tịch UBND huyện

AnhCT.jpg

- Họ và tên: Nguyễn Thành Thăng

- Sinh ngày: 20/4/1976

- Quê quán: xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

- Thường trú: Tổ dân phố Nam Cao, TT Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà nam

- Trình độ chuyên môn: Kĩ sư kinh tế

- Học hàm, học vị:  Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp- Hòm thư điện tử: nguyenthanhthang@hanam.gov.vn

- Số điện thoại: 0915148676

- Lĩnh vực phụ trách:  Phụ trách chung

2. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn
2.1. Xã Tượng Lĩnh

       Chủ tịch:Tạ Văn Hậu

      Số điện thoại: 0914305316

       Hòm thư điện tử: tavanhau@hanam.gov.vn
2.2. Xã Nguyễn Úy

        Chủ tịch: Trương Văn Khang

      Số điện thoại: 0947642688  

      Hòm thư điện tử: truongvankhang@hanam.gov.vn

2.3. Xã Lê Hồ

     Chủ tịch: Nguyễn Nam Hải

      Số điện thoại: 0983060005

      Hòm thư điện tử: nguyennamhai@hanam.gov.vn

2.4. Xã Tân Sơn

      Chủ tịch: Nguyễn Văn Chanh     

     Số điện thoại: 0989731348

      Hòm thư điện tử: nguyenvanchanh@hanam.gov.vn

2.5 Xã Thụy Lôi

       Chủ tịch: Phạm Văn Tấn   

     Số điện thoại: 0914377970

     Hòm thư điện tử: tavantan@hanam.gov.vn

2.6. Xã Ngọc Sơn

     Chủ tịch: Lê Văn Sơn

     Số điện thoại: 0976443879 

   Hòm thư điện tử: levanson@hanam.gov.vn

2.7 Thị trấn Quế

Chủ tịch: Nguyễn Trung Trực 

      Số điện thoại: 0982569172

       Hòm thư điện tử: nguyentrungtruc@hanam.gov.vn  

2.8 Xã Đại Cương

        Chủ tịch: Chu Văn Muộn

       Số điện thoại: 0988488574

        Hòm thư điện tử: chuvanmuon@hanam.gov.vn

2.9 Xã Đồng Hóa

      Chủ tịch: Ngô Thanh Hiếu       

      Số điện thoại: 0988568383

      Hòm thư điện tử: ngothanhhieu@hanam.gov.vn

2.10 Xã Nhật Tân

      Chủ tịch: Vũ Văn Bộ   

      Số điện thoại: 0986005159

      Hòm thư điện tử: vuvanbo@hanam.gov.vn

​2.11 Xã Nhật Tựu

       Chủ tịch: Nguyễn Văn Mạnh

       Số điện thoại: 0982248058

       Hòm thư điện tử: nguyenvanmanh@hanam.gov.vn

2.12 Xã Văn Xá

       Chủ tịch: Chu Văn Quân   

       Số điện thoại: 0915926529

       Hòm thư điện tử: chuvanquan@hanam.gov.vn

2.13 Xã Hoàng Tây

      Chủ tịch: Trần Văn Thắng 

      Số điện thoại: 0902122475

      Hòm thư điện tử: tranvanthang@hanam.gov.vn

2.14 Xã Khả Phong

     Chủ tịch: Lê Thành Giao   

      Số điện thoại: 0941776396

     Hòm thư điện tử: lethanhgiao@hanam.gov.vn    

2.15 Thị trấn Ba Sao

​2.16 Xã Liên Sơn

   Chủ tịch: Trần Trọng Đại

     Số điện thoại: 0979081980

    Hòm thư điện tử: trantrongdai@hanam.gov.vn

2.17 Xã Thi Sơn

    Chủ tịch: Đinh Cống Tính

     Số điện thoại: 0399599028

     Hòm thư điện tử: dinhcongtinh@hanam.gov.vn

2.18 Xã Thanh Sơn

       Chủ tịch: Nguyễn Bình Minh

      Số điện thoại: 0987006181

      Hòm thư điện tử: nguyenbinhminh@hanam.gov.vn
UBND huyện
Tin liên quan