Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Chỉ đạo bầu cử huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị mở rộng

Tin tức - Sự kiện Chuyên mục bầu cử  
Ban Chỉ đạo bầu cử huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị mở rộng

            Ngày 17/5/2021 Ban Chỉ đạo bầu cử huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị mở rộng rà soát đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

          Theo báo cáo, đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện Kim Bảng đã cơ bản hoàn tất. Ủy ban Bầu cử huyện đã tổ chức triển khai các bước chuẩn bị bầu cử theo đúng luật. Theo đó huyện đã thành lập 8 đơn vị bầu cử cấp huyện, 110 đơn vị bầu cử cấp xã. Trong nhiệm kỳ này huyện Kim Bảng được bầu 33 đại biểu HĐND cấp huyện, 459 đại biểu HĐND cấp xã. Sau hội nghị hiệp thương lần 3, toàn huyện đã có 57 người ứng cử đại biểu HĐND  cấp huyện; 757 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã. Công tác tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử được Ủy ban bầu cử huyện triển khai đảm bảo dân chủ, khách quan. Tính đến thời điểm này toàn huyện đã có 98.060 cử tri, trong đó số cử tri lần đầu đi bỏ phiếu là 7.064 cử tri. Bên cạnh việc tổ chức các bước chuẩn bị bầu cử  theo luật định, huyện Kim Bảng còn chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, qua đó đã giúp cử tri trong toàn  huyện nắm rõ về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử để từ đó tự giác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình tham gia bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

họp ban chỉ đạo bầu cử huyện.jpg

Ban chỉ đạo bầu cử huyện tổ chức hội nghị mở rộng

           Để bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, giành thắng lợi vào ngày 23/5/tới, huyện Kim Bảng tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung cao độ chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho ngày bầu cử. Có phương án cụ thể phòng, chống dịch Covid 19 trong quá trình tổ chức bầu cử. Đồng thời giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử, để đảm bảo cuộc bầu cử trên địa bàn huyện được diễn ra an toàn, dân chủ, đúng luật, thể hiện được không khí ngày hội của toàn dân.


Đài Kim Bảng