Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban chỉ huy quân sự huyện Kim Bảng khai mạc huấn luyện dân quân năm thứ nhất

Tin tức - Sự kiện An ninh - Quốc phòng  
Ban chỉ huy quân sự huyện Kim Bảng khai mạc huấn luyện dân quân năm thứ nhất

             Ngày 22/3/2021, Ban chỉ huy quân sự huyện Kim Bảng tổ chức khai mạc huấn luyện  cho 400 chiến sĩ dân quân năm thứ nhất.

cac dai bieu du khai mac huan luyen dan quan nam thu nhat.jpg

​Các đại biểu dự khai mạc huấn luyện dân quân năm thứ nhất

             Theo kế hoạch lực lượng dân quân năm thứ nhất của 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bảng được chia thành 4 cụm, huấn luyện trong 2 đợt, đợt 1 từ ngày 23/3 đến 05/4 năm 2021 tổ chức huấn luyện các đơn vị thuộc cụm 1, cụm 2; đợt 2 từ ngày 06/4 đến ngày 20/4/2021 tổ chức huấn luyện các đơn vị thuộc cụm 3, cụm 4. Nôi dung huấn luyện gồm giáo dục chính trị, pháp luật và huấn luyện quân sự do cán bộ lực lượng thường trực đảm nhiệm. Về huấn luyện chính trị tập trung vào nội dung cơ bản của Luật dân quân tự vệ sửa đổi năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nhận thức mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chiến lược “ Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; Quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới; Kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc …Về huấn luyện quân sự tập trung các nội dung như điều lệnh đội ngũ, kỹ chiến thuật chiến đấu, kỹ thuật băng bó cấp cứu….  Để đợt huấn luyện đạt kết quả cao, Ban chỉ huy quân sự huyện đã làm tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, vũ khí trang bị sẵn sàng phục vụ công tác huấn luyện các nội dung.  Thông qua huấn luyện giúp chiến sĩ dân quân năm thứ nhất trên địa bàn huyện  nắm vững  về quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ. Từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ chiến thuật, khả năng chiến đấu; biết vận dụng tốt các nội dung đã học để giải quyết, xử lý các tình huống xảy ra, giữ vững ANCT- TTATXH trên địa bàn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.​


Đài Kim Bảng