Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban chỉ huy quân sự huyện Kim Bảng sơ kết nhiệm vụ Quốc phòng quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2020.

Tin tức - Sự kiện An ninh - Quốc phòng  
Ban chỉ huy quân sự huyện Kim Bảng sơ kết nhiệm vụ Quốc phòng quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2020.

          Ban chỉ huy quân sự huyện Kim Bảng vừa tổ chức hội  nghị sơ kết nhiệm vụ Quốc phòng quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2020.

ban chqs so ket nhiem vu quoc phong quan su dia phuong 6 thang dau nam 2020.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

         6 tháng đầu năm 2020, lực lượng vũ trang huyện Kim Bảng đã đoàn kết, thống nhất khắc phục mọi khó khăn, quán triệt, triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác quân sự- quốc phòng địa phương. Có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đúng quy trình, có chất lượng, đủ chỉ tiêu; Công tác nắm tình hình địa bàn, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ quân sự huyện nhiệm kỳ 2020-2025;  Xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh hoạt động có hiệu quả;  Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; Công trình quốc phòng được đầu tư xây dựng; Tiềm lực quốc phòng được tăng cường, thế trận lòng dân củng cố vững chắc.  Trong 6 tháng qua đã bàn giao 243 công dân cho các đơn vị , hoàn thành 100% chỉ tiêu giao.  Công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân đảm bảo đúng nội dung, chương trình.  Kết quả kiểm tra kết thúc huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá giỏi đạt trên 76%. Chỉ đạo đăng ký NVQS lần đầu  cho hơn 900 nam công dân đủ 17 tuổi, rà soát  860 công dân trong diện nhập ngũ năm 2021.  Phúc tra, sắp xếp 3341 quân nhân dự bị, 17/17 phương tiện kỹ thuật.  Hoàn thành dự án xây dựng đường dân sinh kết hợp đường vào khu vực phòng thủ huyện trị giá trên 9,8 tỷ đồng. Các mặt công tác khác đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tại hội nghị các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận chỉ ra những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và đề ra các giải pháp thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương 6 tháng cuối năm 2020.  Tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm như phối hợp thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết về công tác QS,QPĐP. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8( Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các nghị quyết, nghị định về xây dựng khu vực phòng thủ; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, rộng khắp, góp phần gữi vững ổn định tình hình an ninh chinh strij, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn. Cũng tại hội nghị Ban chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai công tác thi đua khen thưởng 6 tháng cuối năm 2020./.


Đài Kim Bảng