Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban chỉ huy quân sự huyện Kim Bảng tổ chức bắn đạn thật cho lực lượng dân quân năm 2024

Tin tức - Sự kiện An ninh - Quốc phòng  
Ban chỉ huy quân sự huyện Kim Bảng tổ chức bắn đạn thật cho lực lượng dân quân năm 2024

            Ngày14/5/2024, Tại trường bắn thôn Khuyến Công xã Khả Phong, Ban Chỉ huy Quân sự huyện  Kim Bảng tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho 536 đồng chí là dân quân năm thứ nhất, dân quân cơ động từ năm thứ 2 đến năm thứ 4 của 18 xã, thị trấn trên địa bàn.

ban CHQS kim bang tô chưc băn đan thât cho dân quân.jpg

​Tổ chức bắn đạn thật cho lực lượng DQTV

            Nội dung kiểm tra, thực hiện bắn đạn thật súng tiểu liên AK bài 1, bài 1b.  Đối với lực lượng dân quân năm thứ nhất thực hiện 3 lượt bắn ở tư thế nằm bắn cự ly 100 m. Lực lượng dân quân năm thứ 2 đến  năm thứ 4 thực hiện 9 lượt bắn ở 3 tư thế đứng bắn, quỳ bắn, nằm bắn.  Do làm tốt công tác tập luyện, chuẩn bị về vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật, thao trường… nên lực lượng dân quân bộ của các xã tham gia bắn đạn thật đã bình tĩnh, tự tin thực hiện tốt các yếu lĩnh, động tác bắn, chấp hành nghiêm quy định kiểm tra và bảo đảm an toàn cho người và vũ khí trang bị kỹ thuật. Qua kiểm tra nhằm đánh giá trình độ sử dụng vũ khí, trang bị, kết quả công tác tổ chức và trình độ huấn luyện của cán bộ; đánh giá khả năng thao tác, sử dụng vũ khí và trình độ bắn trúng vào mục tiêu cố định đối với đối với lực lượng dân quân năm thứ nhất và ẩn hiện ban ngày đối với lực lượng dân quân cơ động từ năm thứ 2 đến năm thứ 4. Đồng thời làm cơ sở để đánh giá và rút kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện những năm tiếp theo./.