Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban chỉ huy quân sự huyện Kim Bảng tổ chức kiểm tra kết thúc huấn luyện Dân quân tự vệ bộ binh năm 2021.

Tin tức - Sự kiện An ninh - Quốc phòng  
Ban chỉ huy quân sự huyện Kim Bảng tổ chức kiểm tra kết thúc huấn luyện Dân quân tự vệ bộ binh năm 2021.

          Ngày 15/06/2021, Ban chỉ huy quân sự huyện Kim Bảng tổ chức kiểm tra kết thúc huấn luyện Dân quân tự vệ bộ binh năm 2021.

huấn luyện DQTV 2.jpg

Huấn luyện dân quân tự vệ năm 2021

          Tham gia kiểm tra có 378 chiến sỹ là dân quân tự vệ bộ binh và cán bộ trung đội trưởng dân quân cơ động của 18 xã, thị trấn trên địa bàn.  Nội dung kiểm tra gồm nhận thức chính trị, điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu bộ binh như ném lựu đạn xa trúng hướng, tháo lắp thông thường súng trường CKC, tiểu liên AK. Do làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện nên công tác kiểm tra kết thúc huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ bộ binh năm 2021 của huyện Kim Bảng diễn ra chặt chẽ, khách quan, trung thực, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị. Kết quả  kiểm tra 100%  đạt yêu cầu, trong đó78,8% đạt loại khá giỏi. Qua kiểm tra nhằm đánh giá trình độ huấn luyện của cán bộ, kết quả huấn luyện của  lực lượng dân quân tự vệ bộ binh làm cơ sở rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo  tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ trong những năm tiếp theo. Đồng thời nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân bộ binh của huyện./.


Đài Kim Bảng