Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban chỉ huy quân sự Kim Bảng tổ chức đại hội quân nhân nhiệm kỳ 2021 – 2024

Tin tức - Sự kiện An ninh - Quốc phòng  
Ban chỉ huy quân sự Kim Bảng tổ chức đại hội quân nhân nhiệm kỳ 2021 – 2024

             Ngày 18/6/2021 Ban chỉ huy quân sự Kim Bảng tổ chức đại hội quân nhân nhiệm kỳ 2021 – 2024.

cac dai bieu du hoi nghi quan nhan nhiem ky 2021-2026.jpg

​Các đại biểu dự Đại hội quân nhân nhiệm kỳ 2021-2026

           Nhiệm kỳ qua, hội đồng quân nhân Ban chỉ huy quân sự Kim Bảng đã khắc phục khó khăn, chủ động bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy – chỉ huy đơn vị thực hiện có hiệu quả 3 dân chủ đó là: Thực hiện dân chủ về quân sự và chuyên môn; dân chủ về chính trị và dân chủ về kinh tế, đời sống. Duy trì và thực hiện nghiêm các chế độ nền nếp, nhất là chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Công tác phối hợp hiệp đồng được triển khai duy trì thường xuyên. Chất lượng huấn luyện hàng năm được nâng cao, 100% đối tượng tham gia giáo dục chính trị tư tưởng đạt yêu cầu, có 78% đạt khá giỏi; kiểm tra bắn đạn thật đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp kết quả đạt yêu cầu. Trong lĩnh vực dân chủ về chính trị, hội đồng quân nhân Ban chỉ huy quân sự Kim Bảng đã phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quân nhân với lãnh đạo chỉ huy, vì vậy trong đơn vị luôn tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao, 100% cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ các nguồn kinh phí được hội đồng quân nhân sử dụng đảm bảo đúng mục đích, đúng nguyên tắc. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Hoạt động của tập thể quân nhân trên các mặt dân chủ đã góp phần xây dựng Đảng bộ Ban chỉ huy quân sự Kim Bảng  TSVM, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.

dai hoi quan nhan nhiem ky 2021-2026.jpg

             Đại hội quân nhân Ban chỉ huy quân sự huyện Kim Bảng đã bầu 05 đồng chí vào Hội đồng quân nhân nhiệm kỳ 2021- 2024.


Đài Kim Bảng