Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban CHQS huyện Kim Bảng tập huấn cán bộ năm 2020

Tin tức - Sự kiện Văn hóa - Xã hội  
Ban CHQS huyện Kim Bảng tập huấn cán bộ năm 2020

          Thực hiện kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh về tập huấn cán bộ năm 2020, Ngày 13/01/2020, Ban CHQS huyện Kim Bảng  tổ chức khai giảng  tập huấn  cho hơn 200 đồng chí là cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong đơn vị, cán bộ Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn, trung đội trưởng dân quân cơ động, tự vệ trưởng và thôn đội trưởng trên địa bàn.

01-ban chi huy quan su huyen tap huan can bo nam 2020.jpg


          Trong thời gian 3 ngày từ ngày 13 đến ngày 15/01/2020, cán bộ tham gia tập huấn được nghe thủ trưởng đơn vị quán triệt nội dung cơ bản của Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019, Nghị định 133 của Chính  phủ  về công tác phối hợp giữa hai ngành Công an, Quân sự. Đồng thời triển khai một số nội dung về: công tác quân sự; công tác Đảng, công tác chính trị; công tác hậu cần, kỹ thuật. Trong đó nhấn mạnh những nội dung mới trong quy chế công tác cán bộ; Nội dưng cơ bản của Luật NVQS năm 2015; Luật thi đua khen thưởng, quy định, quy chế chấm điểm thi đua. Một số biện pháp nâng cao chất lượng về tổ chức, phương pháp giáo dục chính trị cho dân quân tự vệ; Nội dung, biện pháp tiến hành công tác dân vận của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ở cơ sở…Kết thúc các nội dung tập huấn, Ban CHQS huyện Kim Bảng tổ chức cho các học viên làm bài kiểm tra về nhận thức, kiểm tra kỹ thuật bắn súng, động tác điều lệnh đội ngũ từng người không có súng.

          Thông qua  tập huấn nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan. Nâng cao trình độ huấn luyện và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Quân sự- QPĐP của cán bộ quân sự thuộc lực lượng vũ trang huyện.​


Đài Kim Bảng