Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Kim Bảng tổ chức phiên họp quý I năm 2024

Tin tức - Sự kiện Tín dụng chính sách xã hội  
Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Kim Bảng tổ chức phiên họp quý I năm 2024

          Chiều ngày 9/4/2024, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện Kim Bảng tổ chức phiên họp quý I năm 2024.

          Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Hùng Sơn, TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện

Các đại biểu tham luận tại phiên họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện.jpg

Các đại biểu tham luận tại phiên họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện

          Qúy I/2024 với sự chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Kim Bảng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, các ngành và các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm củng cố nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động; chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với NHCSXH huyện, tổ chức thực hiện tốt các chương trình tín dung ưu đãi của Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng, giảm tỷ lệ nợ xấu và giảm nghèo bền vững tại địa phương. Kết quả thực hiện các chương trình tín dụng, từ đầu năm 2024 đến nay doanh số cho vay trên địa bàn toàn huyện đã đạt 41,5 tỷ đồng, với 807 lượt khách hàng vay. Doanh số thu nợ trong quý I/ 2024 đạt 36 tỷ đồng. Một số chương trình có doanh số thu nợ lớn như chương trình hộ cận nghèo đạt 3 tỷ 806 triệu đồng; chương trình GQVL 4 tỷ 388 triệu đồng; chương trình mới thoát nghèo 15 tỷ 799 triệu đồng; chương trình NS&VSMT 9 tỷ 227 triệu đồng; chương trình nhà ở xã hội 1 tỷ 533 triệu đồng. Số khách hàng còn dư nợ 9.287 khách hàng. Dư nợ bình quân đạt 59,8 triệu đồng/hộ; dư nợ bình quân/ tổ là 2,6 tỷ đồng; dư nợ bình quân/ xã đạt 30,8 tỷ đồng. Hiện tổng dư nợ cho vay 12 chương trình tín dụng đạt trên 555 tỷ đồng, tăng 5,5 tỷ đồng so với đầu năm, hoàn thành 96% kế hoạch tăng trưởng được giao năm 2024. Về chất lượng tín dụng, tổng nợ xấu 907 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,16%/ tổng dư nợ, tăng 278 triệu đồng so với năm 2023; trong đó nợ quá hạn là 838 triệu đồng; nợ khoanh 69 triệu đồng. Xếp loại chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại cấp xã, toàn huyện có 18/18 xã đều xếp loại tốt, không có xã xếp loại trung bình, yếu.

            Hoạt động giao dịch tại xã đều đảm bảo kịp thời, theo qui trình, qui định. Tại các điểm giao dịch xã, lãnh đạo các địa phương đều quan tâm  bố trí hội trường giao dịch đảm bảo an toàn, thuận tiện, niêm yết công khai đầy đủ thủ tục giải quyết công việc của NHCSXH, thông báo chính sách tín dụng ưu đãi, công khai dư nợ,… qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.

           Tại phiên họp các thành viên trong Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Kim Bảng đã thảo luận, bàn các giải pháp thực hiện đạt hiệu quả hoạt động thu hồi nợ quá hạn, củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trong thời gian tới.

ĐC PCT UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại phiên  Họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Kim Bảng quý 1 năm 2024.jpg

Đ/c Nguyễn Hùng Sơn, TVHU, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện phát biểu chỉ đạo

           Kết luận tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Hùng Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã đánh giá cao kết quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại huyện Kim Bảng trong thời gian qua. Đồng thời đồng chí cũng đề nghị thời gian tới Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; làm tốt công tác tham mưu, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW và kết luận 06-KL/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tập trung làm tốt công tác huy động vốn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện, có nhu cầu đều được vay vốn, qua đó góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương.