Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bảng làm việc với Đảng ủy xã Đồng Hóa

Tin tức - Sự kiện Kinh tế - Chính trị  
Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bảng làm việc với Đảng ủy xã Đồng Hóa

           Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bảng vừa có buổi làm việc với Đảng ủy xã Đồng Hóa về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025.

            Đồng chí Phạm Hồng Sơn – TUV- Bí thư HU – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi làm việc

ban thương vu huyên uy lam viêc vơi đang uy xa  đông hoa.jpg

Đồng chí Phạm Hồng Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

          Thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, BCH Đảng ủy xã Đồng Hóa đã ban hành 03 nghị quyết chuyên đề cùng nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và của huyện. Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của BCH Đảng bộ, Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đảng bộ xã đã kết nạp được 17 đảng viên mới; chuyển đảng chính thức cho 12 đảng viên;  Colongv tác cán bộ thực hiện đảm bảo theo đúng hướng dẫn của cấp trên, coi trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao làm căn cứ đánh giá cán bộ. Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện BTV huyện quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2025-2030, 2026-2031 được thực hiện theo quy định, đảm bảo tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ. Quy hoạch Ban chấp hành đạt hệ số 1,4 lần, tỷ lệ nữ đạt 18%, tỷ lệ trẻ dưới 40 tuổi đạt 50%, các chức danh chủ chốt đảm bảo có từ 2-3 dự nguồn. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được quan tâm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Đảng ủy đã tổ chức kiểm tra 13 lượt chi bộ, 11 lượt cá nhân, giám sát 16 lượt chi bộ 11 lượt cá nhân. Ủy ban kiểm tra đảng ủy tổ chức kiểm tra đối với 12 lượt chi bộ, 5 lượt cá nhân, giám sát 14 lượt chi bộ, 12 lượt cá nhân. Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị; chức trách, nhiệm vụ của đồng chí Bí thư chi bộ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; công tác thu nộp đảng phí, công tác quản lý đảng viên...Từ đầu nhiệm kỳ đến nay các chi bộ tiến hành xử lý kỷ luật đối với 5 trường hợp. Trong phát triển kinh tế, xã hội, xã đã tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng NTM, đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp gắn với sản xuất nông sản sạch, ứng dụng công nghệ cao; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại; thu hút đầu tư. Kết quả phát triển kinh tế xã hội của xã các chỉ tiêu phát triển KT-XH cơ bản đạt và vượt kế hoạch...

ban thương vu huyên uy lam viêc vơi đang uy xa đông hoa.jpg

Các đại biểu dự hội nghị 

           Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến làm rõ một số kết quả, tồn tại, hạn chế và các giải pháp để Đảng ủy xã Đồng Hóa thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó tập trung chỉ rõ trong công tác xây dựng đảng chất lượng lãnh đạo và cụ thể hóa các nghị quyết của một số cấp ủy chi bộ còn hạn chế; công tác quản lý rèn luyện đảng viên chưa chặt chẽ, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt, học tập chưa cao; về quốc phòng an ninh tỷ lệ huy động thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự chưa đạt kế hoạch; công tác quản lý trật tự xây dựng, hành lanh an toàn giao thông chưa được thường xuyên; phát triển ngành nghề trong khu dân cư  còn thiếu quy hoạch ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường....