Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bảng làm việc với Đảng ủy xã Nguyễn Úy

Tin tức - Sự kiện Kinh tế - Chính trị  
Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bảng làm việc với Đảng ủy xã Nguyễn Úy

             Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bảng vừa có buổi làm việc với Đảng ủy xã Nguyễn Úy về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVIII từ đầu  nhiệm kỳ đến nay; nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

            Thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, BCH Đảng ủy xã Nguyễn Úy đã ban hành 34 nghị quyết, 51 kế hoạch, 42 chương trình công tác tháng và 48 công văn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Chương trình, Nghị quyết, Kế hoạch của cấp trên. Tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và của huyện. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đảng bộ xã đã kết nạp được 21 đảng viên mới; chuyển đảng chính thức cho 18 đảng viên; tổ chức 4 cuộc kiểm tra với 6 chi bộ và 266 lượt đảng viên, giám sát 4 cuộc với 7 lượt chi bộ, 328 lượt đảng viên. Trong phát triển kinh tế, xã hội, xã đã tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng NTM, đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp gắn với sản xuất nông sản sạch, ứng dụng công nghệ cao; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại; thu hút đầu tư. Kết quả phát triển kinh tế xã hội của xã các chỉ tiêu phát triển KT-XH cơ bản đạt kế hoạch...

ban thương vu huyên uy lam viêc vơi đang uy xa nguyên uy.jpg

Toàn cảnh hội nghị

              Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến làm rõ một số kết quả, tồn tại, hạn chế và các giải pháp để Đảng ủy xã Nguyễn Úy thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó tập trung chỉ rõ trong công tác xây dựng đảng chất lượng lãnh đạo và cụ thể hóa các nghị quyết của một số cấp ủy chi bộ còn hạn chế; công tác quản lý rèn luyện đảng viên chưa chặt chẽ, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt, học tập chưa cao; về quốc phòng an ninh công tác nắm tình hình, phát hiện, xử lý một số vụ việc chưa kịp thời, quản lý nguồn công dân nhập ngũ chưa chặt chẽ, xử lý công dân không chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự chưa nghiêm; công tác quản lý trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông chưa được thường xuyên; Công tác xử lý ô nhiễm môi trường trong khu dân cư còn hạn chế, thực hiện Đề án phân loại rác thải tại nguồn chưa đảm bảo…