Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban tuyên giáo huyện ủy tổ chức giao ban công tác khoa giáo quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Ban tuyên giáo huyện ủy tổ chức giao ban công tác khoa giáo quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024.

         Sáng ngày 5/4/2024. Ban tuyên giáo huyện ủy Kim Bảng tổ chức giao ban công tác khoa giáo quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024.

          Quý I năm 2024, Ban tuyên giáo huyện ủy và các ngành trong khối khoa giáo đã tích cực, chủ động trong công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền huyện triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về lĩnh vực khoa giáo và thực hiện các nhiệm vụ của ngành. Chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch công tác khoa giáo năm; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng kịp thời các báo cáo, sơ tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Nổi bật như thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa lớp 9 có 43 em đạt giải; giải quyết việc làm mới cho hơn 1000 lao động, giải quyết việc làm thêm 968 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo quý I đạt 80,5%. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đạt 91,5%...

Lãnh đạo huyện phát biểu tại buổi giao ban quý I.jpg

Đồng chí Phạm Hoàng Tùng - Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị 

           Quý II năm 2024 các ngành trong khối khoa giáo huyện Kim Bảng tiếp tục phối hợp tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chú trọng các lĩnh vực có nhiều vấn đề dễ nảy sinh bức xúc trong dư luận xã hội như y tế, giáo dục và đào tạo, môi trường… Tăng cường phối hợp nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực khoa giáo. Qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức trong đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác khoa giáo./. ​