Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên

            Chiều ngày 11/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bằng hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu huyện Kim Bảng  có các Đ/C lãnh đạo trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện ủy và các báo cáo viên của huyện.

ky ket chuong trinh phoi hop cong tac giua ban tuyen giao voi vien kiem sat nhan dan.jpg

​Ký kết chương trình hành động giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với Viện kiểm sát nhân dân huyện

           Tại hội nghị Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã báo cáo nhanh kết quả hội nghị . Theo đó, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra từ ngày 4-10 đến ngày 7-10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Tình hình kinh tế xã hội năm 2021 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2002 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2002 – 2024; chủ trương đẩy lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 – NQ/TW của hội nghị Trung ương 7 khóa XII; kết quả công tác phòng chống dịch trong tình hình mới, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tập trung nhấn mạnh các điểm mới, các giải pháp trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Về định hướng trong thời gian tới đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp và đội ngũ báo cáo viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII bằng nhiều hình thức, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân trong triển khai thực hiện, từng bước đưa Nghị quyết của đảng vào cuộc sống. 


Đài Kim Bảng