Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BẢNG TỔNG HỢP CÁC CÔNG TRÌNH

BẢNG TỔNG HỢP CÁC CÔNG TRÌNH
STTTên công trìnhLoại công trình (lĩnh vực)Thời gian thực hiệnTổng mức đầu tư (tỷ đồng)Ghi chú
ICác công trình thẩm quyền do tỉnh quyết định đầu tư        
1
Dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ Văn Xá đi Lê Hồ, huyện Kim Bảng
Giao thông

2016-2020

80.10
Chuẩn bị đầu tư
2
Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu du lịch chùa Bà Đanh, huyện Kim Bảng
Giao thông

2017-2020

93.88
Chuẩn bị đầu tư
3
Dự án cải tạo, nâng cấp các kênh tiêu chính A3-2, PK2 huyện Kim Bảng - Giai đoạn I
Thủy lợi

2018-2019

15.00
Đang triển khai thi công
IICác công trình thẩm quyền do huyện quyết định đầu tư        
4
Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.01 huyện Kim Bảng
Giao thông

2017-2018

8.76
Đã hoàn thành
5Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.02 huyện Kim Bảng
Giao thông

2017-2018

4.58
Đã hoàn thành
6Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.09 huyện Kim Bảng - Giai đoạn I

Giao thông

2018

9.99
Đã hoàn thành
7Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.09 huyện Kim Bảng - Giai đoạn II
Giao thông

2018

9.93
Đã hoàn thành
​8Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.07 kéo dài huyện Kim Bảng
Giao thông

2018

9.48
Đang triển khai thi công
9
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Tân Sơn đoạn từ xóm 6 đến đường trục xã
Giao thông

2018

8.65
Đang triển khai thi công
​10Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH-01 (đoạn từ ĐT-498B đến giáp xã Kim Bình) huyện Kim Bảng
Giao thông

2018
          9.86 Chuẩn bị đầu tư
11Cải tạo, nâng cấp, đường giao thông (đoạn từ ĐT 489B đến Kênh An Đông), xã Văn Xá, huyện Kim Bảng
Giao thông

2018
          9.99 Chuẩn bị đầu tư
12Cải tạo, nâng cấp đường ĐH-02 đoạn qua xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng
Giao thông

2018
          9.90 Chuẩn bị đầu tư
13Khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng khu công nghiệp Đồng Văn IV (GĐ2 Đợt 6) xã Đại Cương
Hạ tầng kỹ thuật

2018
          2.24 Đã hoàn thành
14Xây dựng đường giao thông, cống thoát nước khu tái định cư kết hợp đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng
Hạ tầng kỹ thuật

2018-2019
          8.82 Chuẩn bị đầu tư
15Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư kết hợp đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng
Hạ tầng kỹ thuật

2018-2019
          4.18 Chuẩn bị đầu tư
16HTKT Khu tái định cư phục vụ GPMB xây dựng tuyến đường T3 đoạn từ QL1A vào Khu du lịch Tam Chúc thuộc Dự án đầu tư xây dựng HTKT Khu du lịch Tam Chúc tại địa bàn xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng
Hạ tầng kỹ thuật

2018
          9.90 Chuẩn bị đầu tư
17HTKT Khu tái định cư phục vụ GPMB xây dựng tuyến đường T3 đoạn từ QL1A vào Khu du lịch Tam Chúc thuộc Dự án đầu tư xây dựng HTKT Khu du lịch Tam Chúc tại địa bàn xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng
Hạ tầng kỹ thuật

2018
          9.90 Chuẩn bị đầu tư
18HTKT Khu tái định cư phục vụ GPMB xây dựng tuyến đường T3 đoạn từ QL1A vào Khu du lịch Tam Chúc thuộc Dự án đầu tư xây dựng HTKT Khu du lịch Tam Chúc tại địa bàn xã Hoàng Tây (vị trí 1), huyện Kim Bảng
Hạ tầng kỹ thuật

2018
          5.44 Chuẩn bị đầu tư
19San nền Khu tái định cư phục vụ GPMB xây dựng tuyến đường T3 đoạn từ QL1A vào Khu du lịch Tam Chúc thuộc Dự án đầu tư xây dựng HTKT Khu du lịch Tam Chúc tại địa bàn xã Hoàng Tây (vị trí 2), huyện Kim Bảng
Hạ tầng kỹ thuật

2018
          6.82 Chuẩn bị đầu tư
20Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ GPMB xây dựng tuyến đường T3 đoạn từ QL1A vào Khu du lịch Tam Chúc thuộc Dự án đầu tư xây dựng HTKT Khu du lịch Tam Chúc tại địa bàn xã Hoàng Tây (vị trí 2), huyện Kim Bảng
Hạ tầng kỹ thuật

2018
          9.50 Chuẩn bị đầu tư
21HTKT khu đấu gia quyền sử dụng đất tại xã Nhật Tựu (giai đoạn 3), huyện Kim Bảng
Hạ tầng kỹ thuật

2018-2019
          9.90 Chuẩn bị đầu tư
22Xây dựng đường giao thông khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đại Cương (Giai đoạn 3)
Hạ tầng kỹ thuật

2018-2019
          9.95 Chuẩn bị đầu tư