Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội tháng 8/2022nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9năm 2022

Văn bản chỉ đạo điều hành Báo cáo của UBND huyện  
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội tháng 8/2022nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9năm 2022
Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội tháng 8/2022nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9năm 2022​
Xem chi tiết BC - UBND huyện - Tháng 8 - 2022.pdf

UBND huyện