Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BC - Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 3/2023, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4 năm 2023

Văn bản chỉ đạo điều hành Báo cáo của UBND huyện  
BC - Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 3/2023, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4 năm 2023
BC - Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 3/2023, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4 năm 2023​
Xem chi tiết BC tháng 3 năm 2023.pdf

UBND huyện