Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BC - Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý I; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm...

Văn bản chỉ đạo điều hành Báo cáo của UBND huyện  
BC - Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý I; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2023
BC - Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý I; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2023​
Xem chi tiết Báo cáo kết quả quý I năm 2023.pdf

UBND huyện