Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Bộ nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

             Ngày 25/2/2021 Bộ nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

           Dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở UBND huyện Kim Bảng có các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí thành viên Ủy ban Bầu cử huyện; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Nội vụ, Chi cục Thống kê; Chuyên viên trực tiếp phục vụ bầu cử của huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBND; Chủ tịch Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn.

hoi nghi truc tuyen toan quoc tap huan ve cong tac bau cu quoc hoi va hdnd cac cap.jpg

​Các đại biểu dự hội nghi

        Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe phổ biến những nội dung cơ bản của Thông tư 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu của đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Hướng dẫn 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết và hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng củ đại biểu Quốc hội và HĐND trong bầu cử bổ sung,. …

         Cũng tại hội nghị, những ý kiến, vấn đề còn vướng mắc của các địa phương trong cả nước về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được giải đáp, trao đổi, làm rõ. Những nội dung vượt quá thẩm quyền, Bộ Nội vụ ghi nhận để báo cáo cơ quan có thẩm quyền và trả lời bằng văn bản đến các địa phương và thông báo trên Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ trong thời gian sớm nhất.

           Thông qua hội nghị tập huấn giúp cho các địa phương nắm chắc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, các quy định của pháp luật, các kế hoạch, hướng dẫn trong công tác bầu cử để triển khai tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.


Đài Kim Bảng