Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới và tập huấn nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ 2023

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới và tập huấn nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ 2023

          Ngày 26/5/2023, Hội phụ nữ huyện Kim Bảng đã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới và tập huấn nghiệp vụ công tác hội phụ nữ năm 2023.

       Tại hội trường Trung tâm chính trị huyện Kim Bảng, 150 chị em hội viên hội phụ nữ cơ sở các xã, thị trấn trong huyện Kim Bảng tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn với 4 chuyên đề, gồm: Những nội dung chủ yếu tại Hội nghị trung ương 4 khoá XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em; tập huấn bữa ăn an toàn cho hội viên phụ nữ là người chế biến kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm; Nghiệp vụ công tác tín chấp, quản lý vốn vay và hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn.

tap huan phu nu.jpg

Toàn cảnh buổi tập huấn

           Trong thời gian 1 ngày với các nội dung phong phú, hấp dẫn, các giảng viên đến từ Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nam, Công an và Ngân hàng chính sách huyện Kim Bảng đã giúp đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ và các hội viên cơ sở nhận thức sâu sắc quan điểm chủ trương của Đảng, tầm quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay. Đồng thời giúp các chị, em nắm chắc các nội dung cơ bản của các chuyên đề, cũng như một số kỹ năng nghiệp vụ công tác của hội phụ nữ, trở thành những tuyên truyền viên nòng cốt, tích cực tham gia tuyên truyền vận động người thân và nhân dân địa phương nêu cao tinh thần đấu tranh phòng chống các luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, nhà nước, cũng như nâng cao trình độ nhận thức cách lựa chọn, chế biến thực phẩm an toàn, công tác tín chấp, quản lý nguồn vốn vay hiệu quả,  kinh nghiệm về phòng chống bạo lực gia đình, nhất là vấn đề bị xâm hại ở phụ nữ và trẻ em gia tăng như hiện nay.