Skip Ribbon Commands
Skip to main content

BTV Huyện ủy Kim Bảng làm việc với Đảng ủy xã Thi Sơn về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-...

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
BTV Huyện ủy Kim Bảng làm việc với Đảng ủy xã Thi Sơn về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

          Sáng ngày 29/5, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Kim Bảng đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Thi Sơn về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIX từ đầu nhiệm kỳ đến nay; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Phạm Hồng Sơn – TUV- Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi làm việc.

ban thương vu huyên uy lam viêc vơi đang uy xa thi sơn.jpg

Ban thường vụ Huyện ủy Kim Bảng làm việc với Đảng ủy xã Thi Sơn

          Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, BCH Đảng ủy xã Thi Sơn đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt quy định điều lệ đảng, quy chế làm việc, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Tổ chức quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện. BCH đảng bộ xã cũng đã ban hành 20 nghị quyết, 35 chương trình, 45 kế hoạch, 15 công văn và các văn bản lãnh đạo, triển khai thực hiện trên các lĩnh vực.  Gần 3 năm qua, đảng bộ đã kết nạp 21 đảng viên mới, vượt so với chỉ tiêu đại hội. Đăng ký xây dựng 7 mô hình điểm về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng. Đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền. Trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, Ban thường vụ, BCH Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu phát triển KT-XH...Đến nay xã đã đạt 17/19 tiêu chí về xây dựng xã trở thành phường. Công tác thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện các dự án trọng điểm được thực hiện nghiêm theo quy định. Lĩnh vực văn hóa- xã hội, an ninh- quốc phòng được đảm bảo...

          Cũng tại hội nghị, Đảng ủy xã Thi Sơn đã kiến nghị với BTV Huyện ủy một số nội dung quan trọng về công tác quản lý đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; đấu giá quyền sử dụng đất diện tích nhỏ lẻ, xen kẹp... để địa phương sớm tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu trở thành phường trước năm 2025.

          Tại buổi làm việc, Ban TV HU Kim Bảng đã chỉ rõ một số kết quả, tồn tại, hạn chế và các giải pháp để Đảng ủy xã Thi Sơn thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

ban thương vu huyên uy lam viêc vơi đang uy xa thi sơn.jpg
Đồng chí Phạm Hồng Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận tại hội nghị

          Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Hồng Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã nghi nhận kết quả đạt được của BCH Đảng bộ xã Thi Sơn thời gian qua. Để thực hiện tốt NQ đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí yêu cầu: BCH Đảng bộ Thi Sơn cần nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nâng cao khả năng, sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong đảng. Tập trung củng cố hoàn thiện các tiêu chí giữ vững xã nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu trở thành phường trước năm 2025. Tăng cường công tác kiểm tra về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, công chức, làm tốt công tác tiếp dân; giữ vững ANCT, trật tự ATXH; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân./.