Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các khu dân cư huyện Kim Bảng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Các khu dân cư huyện Kim Bảng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân

          Trong 2 ngày 14,15/11/2020 85/85 khu dân cư của 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bảng  đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020).

Tổ dân phố số 1, thị trấn Quế tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân.jpg

          Tổ dân phố số 1 - Thị trấn Quế tổ chức Ngày đại đoàn kết toàn dân

         Tại ngày hội các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử 90 năm ngày thành lập và phát triển của MTTQ Việt Nam; Nghe báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2020. Theo đó năm qua Ban công tác mặt trận các khu dân cư huyện Kim Bảng đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các cuộc vận động do Ủy ban TW MTTQ Việt Nam phát động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Hiện 100% đường làng ngõ xóm của các khu dân cư đều được bê tông hóa. Công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm trú trọng, số hộ khá giàu ngày một tặng, hộ nghèo ngày một giảm. Qua bình xét đánh giá hàng năm các khu dân cư đều có trên 95% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; hệ thống chính trị ở các khu dân cư đều đạt tiên tiến và tiên tiến xuất sắc. Tình hình ANCT_TTAT xã hội được ổn định giữ vững, tình làng nghĩa xóm được gắn kết bền chặt.

Thôn Đồng Lạc Đồng Hóa tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân.bmp

​Tiết mục văn nghệ thôn Đồng Lạc, xã Đồng Hóa

​         Cũng tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được các khu dân cư biểu dương khen thưởng.


Đài Kim Bảng