Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi đoàn khối Quản lý Nhà nước huyện Kim Bảng tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2022-2024

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Chi đoàn khối Quản lý Nhà nước huyện Kim Bảng tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2022-2024

         Ngày 13/5//2022, Chi đoàn khối Quản lý Nhà nước huyện Kim Bảng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2024.

         Nhiệm kỳ qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn khối Quản lý Nhà nước huyện Kim Bảng đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Đoàn viên, thanh niên trong khối đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao đạo đức, tác phong công vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ, Chi đoàn đã tổ chức được nhiều phần việc thanh niên; tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động ĐVTN nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tích cực tham gia phân loại rác thải tại nguồn. Đồng thời triển khai “Ngày thứ 7 tình nguyện", “Ngày chủ nhật xanh"; Tuyên truyền vận động ĐVTN hiến được 23 đơn vị máu.

Ban chấp hành chi đoàn khối Quản lý nhà nước huyện Kim Bảng ra mắt nhiệm kỳ mới.jpg

Ngày 13/5//2022, Chi đoàn khối Quản lý Nhà nước huyện Kim Bảng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2024.

          Nhiệm kỳ qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn khối Quản lý Nhà nước huyện Kim Bảng đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Đoàn viên, thanh niên trong khối đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao đạo đức, tác phong công vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ, Chi đoàn đã tổ chức được nhiều phần việc thanh niên; tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động ĐVTN nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tích cực tham gia phân loại rác thải tại nguồn. Đồng thời triển khai “Ngày thứ 7 tình nguyện", “Ngày chủ nhật xanh"; Tuyên truyền vận động ĐVTN hiến được 23 đơn vị máu.

           Nhiệm kỳ 2022 – 2024 Chi đoàn khối Quản lý Nhà nước huyện Kim Bảng phấn đấu thực hiện tốt 6 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó trọng tâm là chú trọng việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ĐVTN; tiếp tục tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể vững mạnh.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội Chi đoàn khối QLNN huyện Kim Bảng đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên.

​           Nhiệm kỳ 2022 – 2024 Chi đoàn khối Quản lý Nhà nước huyện Kim Bảng phấn đấu thực hiện tốt 6 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó trọng tâm là chú trọng việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ĐVTN; tiếp tục tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể vững mạnh.

      Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội Chi đoàn khối QLNN huyện Kim Bảng đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên.


Đài Kim Bảng