Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công an huyện Kim Bảng đẩy tiếp tục tổ chức cấp CCCD gắn chíp điện tử.

Tin tức - Sự kiện An ninh - Quốc phòng  
Công an huyện Kim Bảng đẩy tiếp tục tổ chức cấp CCCD gắn chíp điện tử.

           Sau thời gian nghỉ cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử do dịch Covid 19, từ ngày 30/5, công an huyện Kim Bảng tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp đẩy nhanh tiến độ làm hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử cho công dân trên địa bàn.

LÀM CĂN CƯỚC CÔNG DÂN TẠI XÃ  NHẬT TÂN.jpg

​Công an huyện làm CCCD tại xã Nhật Tân

          Tính đến ngày 21/6, công an huyện Kim Bảng đã tiếp nhận, hoàn thiện thủ tục hồ sơ cấp CCCD có gắn chíp điện tử cho trên 72.040 công dân dân vượt hơn 12.040 hồ sơ so với kế hoạch đề ra, trong đó cấp mới gần 45.000  hồ sơ, cấp đổi gần 200  hồ sơ và cấp lại hơn 27.000 hồ sơ. Bên cạnh tiếp công dân tại phòng một cửa, công an huyện Kim Bảng còn thành lập tổ lưu động về các trường, các xã, thị trấn, các khu dân cư để thu thập hồ sơ  cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử  cho công dân.  Trong quá trình tổ chức cấp CCCD gắn chíp điện tử cho công dân, công an huyện đã thực hiện nghêm các biện pháp phòng  chống dịch Covid 19, đảm bảo giãn cách theo quy định. Thời gian tới công an huyện Kim Bảng tiếp tục tăng cường lực lượng  đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD gắn chíp điện tử. Phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân nhận thức được  mục đích, ý nghĩa, quy trình làm căn cước công dân gắn chíp điện tử. Phấn đấu đến 30/6/2021, huyện Kim Bảng cấp  thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho 100% người dân trong độ tuổi trên địa bàn./.


Đài Kim Bảng