Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cụm thi đua số 2 tổ chức sơ kết phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2022.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Cụm thi đua số 2 tổ chức sơ kết phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2022.

          Chiều ngày 23/6/2022, Tại Ban chỉ huy quân sự huyện Kim Bảng, Cụm thi đua số 2 gồm Ban chỉ huy quân sự 6 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và Trung đoàn 151 tổ chức sơ kết phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2022.

cụm 2 bộ chỉ huy qsu sơ kết thi đua.JPG

​Các đại biểu dự hội nghị

           6 tháng đầu năm 2022, phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang các huyện, thị xã, thành phố, trung đoàn 151 được triển khai toàn diện,  đồng bộ, sâu rộng với khí thế và quyết tâm cao.  Đã đề ra nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức và cả lực lượng vũ trang các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Nội dung thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần làm chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm, năng lực hành động của cán bộ, chiến sỹ. Phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang được gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước của các địa phương, có nhiều việc làm thiết thực, góp phần giữ vững ổn định chính trị thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.  Nổi bật là thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị , chỉ thị 87 của Thường vụ QUTW về “ Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và cuộc vận đông “ Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ đổi mới. Duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, hàng quý tổ chức kiểm tra, đánh giá nhận xét và chấm ddieemr thi đua giữa các đơn vị, làm cơ sở để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị. việc thực hiện kế hoạch xây dựng, nhân điển hình tiên tiến được các đơn vị quan tâm. Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới  về nội dung, hình thức. Phong trào thi đua “ Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", “ Quân đội chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau" tiếp tục  được các đơn vị hưởng ứng bằng nhiều hình thức hiệu quả, góp phần cho các địa phương hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra.

          Trên cơ sở nhiệm vụ, chỉ tiêu Bộ CHQS tỉnh giao; căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị và địa phương, các đơn vị trong cụm thi đua số 2 đã thảo luận đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Trước mắt tập trung chỉ đạo các xã, phường, thị trấn làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thực hành diễn tập chiến đấu phòng thủ  cấp xã, phường, thị trấn đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và an toàn. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy đinh; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu  của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên;  Bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính  cho các nhiệm vụ huấn luyện, săn sàng chiến đấu; Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả cuộc vận động  “ quản lý khai thác vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông"…


Đài Kim Bảng