Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020

           Chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, ngày 6/11/2020 các tổ đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam đã có buổi tiếp xúc với cử tri 2 xã Khả Phong và Thi Sơn huyện Kim Bảng.

         Tại buổi tiếp xúc, đại diện các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri địa phương về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn.  Theo đó, tại kỳ họp quan trọng này, UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh sẽ trình bày các báo cáo, văn bản về nhiều nội dung. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh sẽ thông qua các tờ trình và dự thảo Nghị quyết về: nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 202. Bên cạnh đó, cũng như mọi năm, tại kỳ họp này sẽ có những nội dung như: thảo luận tổ, thảo luận tại Hội trường, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri, chất vấn, trả lời chất vấn về các nội dung mà cử tri và nhân dân quan tâm.

doan dai bieu hdnd tinh tiep xuc cu tri xa kha phong.jpg

Các đại biểu tiếp xúc cử tri tại xã Khả Phong

         Cử tri hai xã Khả Phong và xã Thi Sơn đã bày tỏ sự nhất trí cao đối với dự kiến nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND tỉnh.  Phấn khởi trước những kết quả đạt được của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh về một số vấn đề liên quan trên các lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn như cử tri các xã đề nghị tăng cường thêm cán bộ cho các tuyến y tế cơ sở; đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được giải phóng mặt bằng; các chế độ chính sách; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, khoáng sản, xử lý xe quá tải trọng, đảm bảo trật tự ATGT….vv

          Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu, trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đối với đề xuất, kiện nghị vượt thẩm quyền giải quyết, đoàn sẽ tổng hợp đầy đủ để trình lên kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND tỉnh xem xét, giải quyết trên tinh thần công khai, minh bạch nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các cử tri và nhân dân.


Đài Kim Bảng