Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dân vận khéo trong công tác tiếp dân - xét khiếu tố

Tin tức - Sự kiện Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Dân vận khéo trong công tác tiếp dân - xét khiếu tố

        Thực hiện lời dạy của Bác “Dân vận kém thì việc gì cũng kém – Dân vận khéo việc gì cũng thành công", huyện Kim Bảng đã vận dụng tốt công tác dân vận khéo với công tác tiếp dân, xem xét giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân. Góp phần ổn định ANCT – TTATXH, thúc đẩy phát triển KT – XH, củng cố lòng tin mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng.

        Thực tế trong giai đoạn (2015-2019), trên địa bàn huyện triển khai nhiều dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội như: Dự án mở rộng KCN Đồng Văn IV, dự án cải tạo nút giao thông Đồng Văn, dự án đường T3, dự án Khu du lịch Tam Chúc... Các xã, thị trấn thực hiện phương án xử lý các hộ sử dụng đất chưa hợp pháp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý vi phạm đất đai… Trong khi đó, chính sách đất đai, đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng còn nhiều bất cập, luôn thay đổi, chưa sát với thực tế, giá cả đất đai biến động tăng; do đó nảy sinh tranh chấp đất đai và khiếu nại. Một số đối tượng lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để kích động người dân đi khiếu kiện đông người và gửi đơn thư vượt cấp. Đơn cử như Đoàn công dân thôn Do Lễ, xã Liên Sơn:  Không nhất trí việc xây dựng kho xăng dầu Hải Linh tại địa bàn thôn Do Lễ, xã Liên Sơn; Đoàn công dân xóm 6, xóm 7, thị trấn Ba Sao : Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. Đoàn công dân xã Tượng Lĩnh đề nghị về việc liên quan đến việc xử phạt đối với 52 hộ tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang cây ăn quả. UBND huyện đã trực tiếp gặp gỡ, đối thoại giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của người dân.  Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, xã Đại Cương đã phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, trong đó lấy hội CCB làm nòng cốt trong tuyên truyền, giải thích rõ ràng, minh bạch. Kết quả trong thời gian ngắn người dân đã đồng tình ủng hộ việc thu hồi đất để phục vụ các dự án với diện tích hơn 200 ha, tạo điều kiện bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư nhanh nhất, hiệu quả cao nhất.

họi nghị đối thoại về công tác bồi thường hỗ trợ GPMB khu du lịch Tam Chúc đợt 7 xã Khả Phong ngày 10.8.2018.jpg

Hội nghị đối thoại về công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB khu du lịch Tam Chúc tại xã Khả Phong

          Nhận thức rõ: Làm tốt công tác “Dân vận" trong tiếp dân là bước đầu làm tốt công tác giải quyết đơn thư của công dân;  Kim Bảng đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giải thích đối thoại và hướng dẫn công dân thực hiện đúng chính sách pháp luật nói chung cũng như quyền và nghĩa vụ khi khiếu nại, tố cáo nói riêng, làm cho mọi công dân khi đến phòng tiếp công dân nắm được chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nắm được quyền và nghĩa vụ của mình để từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành nội quy của phòng tiếp công dân. Đồng thời xác định công tác dân vận cần phải làm thường xuyên hàng ngày, được áp dụng và thực hiện vào mọi nhiệm vụ được tổ chức phân công. Công tác dân vận không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn làm công tác dân vận mà còn là trách nhiệm của tất cả cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên trong cả hệ thống chính trị, đặc biệt là trách nhiệm của đội ngũ cán bộ được tổ chức phân công làm công tác tiếp dân- xét khiếu tố; làm tốt công tác dân vận đồng nghĩa với làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư của công dân. Vì vậy những năm qua, Kim Bảng đã quán triệt triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng về công tác dân vận trong tình hình mới tới cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Tổ chức các lớp tập huấn, tọa đàm trao đổi nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo từ huyện đến cơ sở. Coi trọng công tác tuyên truyền, vận động đối thoại, giải thích nhằm không gây căng thẳng giữa công dân với cán bộ, giữa công dân với chính quyền; đồng thời cũng có thái độ nghiêm túc, kiên quyết với những công dân cố tình vi phạm  nội quy phòng tiếp công dân, mục tiêu là: làm cho công dân hiểu, chấp hành pháp luật và rút đơn khiếu tố nếu nội dung đơn không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

          Công tác tiếp dân được cấp ủy, chính quyền các xã, TT duy trì nề nếp, hiệu quả. Chủ tịch UBND xã, thị trấn đã thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất, trực tiếp đối thoại lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, nhất là những vấn đề bức xúc của nhân dân liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng. Định kỳ đồng chí Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện trực tiếp tiếp công dân vào 02 ngày 10 và 20 hàng tháng; Thường trực đảng ủy xã, TT tiếp dân định kỳ vào các ngày 10, 15, 20, 25 hàng tháng. 5 năm qua  huyện đã tổ chức hơn 100 cuộc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy các cấp với công dân. UBND huyện đã tiếp 10 đoàn đông người đến đề nghị các nội dung: xử lý vi phạm trong sản xuất đa canh và các vi phạm đất đai khác; đền bù GPMB khu du lịch Tam Chúc đợt 7; đề nghị cấp giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp. Phòng tiếp dân của huyện và các xã, thị trấn tiếp 2051 lượt với 2657 người đến khiếu tố đề nghị,. Về công tác giải quyết đơn thư: Tổng số đơn thư tiếp nhận 721 đơn:  Trong đó:  Thẩm quyền cấp huyện là 260 việc. Thẩm quyền cấp xã 461 việc. Kết quả đã giải quyết xong 711/721 việc, đạt 98,6%. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đề nghị của công dân từ huyện đến cơ sở được kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện tốt các quy định của Luật khiếu nại, tố cáo, đảm bảo nhanh gọn, đúng trình tự, thủ tục, đúng  chính sách pháp luật góp phần giữ vững kỷ cương theo quy định  của pháp luật. 

hoi nghi doi thoai giua nguoi dung dau cap uy voi hoi vien nong dan xa hoang tay.jpg

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với nông dân xã Hoàng Tây

         Cùng với đó, Kim Bảng đã thực hiện tốt QCDC ở cơ sở. Công khai đầy đủ nội dung để nhân dân biết, trong đó tập trung các dự án, công trình đầu tư, chính sách đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư, việc quản lý, sử dụng các loại quỹ, các khoản huy động đóng góp, các chủ trương chính sách, an sinh xã hội. 100% thủ tục hành chính được giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, không để hồ sơ tồn đọng. Toàn huyện đã cắt giảm 146 thủ tục hành chính, công khai 566 thủ tục hành chính trên các lĩnh vực, được nhân dân nhất trí, đồng tình ủng hộ. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động 85 tổ hòa giải ở cơ sở. Tỷ lệ hòa giải thành hàng năm đạt gần 90%. Nhiều vụ việc, mâu thuẫn được giải quyết tại cơ sở, hạn chế đơn thư, khiếu kiện. Riêng 9 tháng đầu năm 2020, số lượt công dân đến phòng tiếp dân giảm 31,5%, tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2019. Trên địa bàn không có khiếu kiện đông người, đơn thư vượt cấp.

           Thời gian tới để làm tốt hơn nữa công tác dân vận chính quyền trong tiếp dân, xem xét giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, đề nghị của công dân, Kim Bảng tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng chính Phủ: Về tăng cường công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn, chủ tịch UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tiếp dân, phân loại, chuyển giao và giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo để nâng cao  ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân; Quan tâm bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ  trực tiếp tiếp công dân, giải quyết đơn thư – khiếu tố có trình độ năng lực, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, có kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục theo phương châm: “ Nói để dân nghe, dân hiểu , dân tin và dân làm theo"; Tăng cường công tác kiểm tra, bám sát địa bàn, đặc biệt là phát huy vai trò của các tổ chức nằm trong dân, gần dân, sát dân như: Ban mặt trận tổ quốc, chi hội đoàn thể, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, giải quyết ngay những vấn đề phát sinh ở khu dân cư. Ổn định ANCT – TTATXH, tạo sự đồng thuận thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Đài Kim Bảng