Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ các xã, TT tổ chức tổng kết công tác XDĐ năm 2020

Tin tức - Sự kiện Kinh tế - Chính trị  
Đảng bộ các xã, TT tổ chức tổng kết công tác XDĐ năm 2020

             Chiều ngày 25/12, đảng bộ các xã, TT tổ chức tổng kết công tác XDĐ năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

            Trong năm 2020, Đảng bộ các xã TT trên địa bàn huyện đã tập trung chỉ đạo thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 và Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, TT nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XX, Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kịp thời xây dựng chương trình hành động, Nghị quyết chuyên đề sát với thực tiễn của địa phương. Nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy chi bộ, chất lượng sinh hoạt chi bộ. Quan tâm phát triển đảng viên mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Bên cạnh đó, đảng bộ các xã, TT tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, , ổn định ANCT - TTATXH. Nâng cao năng lực quản lý điều hành trên tất cả các lĩnh vực nhất là trong công tác quản lý đất đai; tài nguyên khoáng sản; phát triển kinh tế; xây dựng nông thôn mới; công tác vệ sinh môi trường; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân….nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cậu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

hoi ngjhi tong ket cong tac xd dang xa thi son nam 2020.jpg

​Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng bộ xã Thi Sơn

           Năm 2021, đảng bộ các xã, TT trên địa bàn huyện tiếp tục học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản Hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng; Chuẩn bị các điều kiện cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ chính trị  về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy và cán bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên gắn với lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.


Đài Kim Bảng