Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ xã Thi Sơn phát hành cuốn lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1930-2020.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Đảng bộ xã Thi Sơn phát hành cuốn lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1930-2020.

           Ngày 15/5/2024 Đảng bộ xã Thi Sơn huyện (Kim Bảng) tổ chức hội nghị phát hành cuốn lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1930-2020.

          Sau hơn 1 năm nghiên cứu, biên soạn, cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã Thi Sơn giai đoạn 1930 - 2020 đã hoàn thành và được phép xuất bản, in ấn. Bao gồm lời giới thiệu; 8 chương; phần kết luận và phần phụ lục. Tái hiện trung thực, khách quan toàn bộ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ xã trong kháng chiến, kiến quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời phản ánh trung thực, khách quan đầy đủ chặng đường xây dựng và phát triển của Đảng bộ và nhân dân xã Thi Sơn từ khi thành lập đến nay. Việc công bố phát hành cuốn lịch sử Đảng bộ xã là một sự kiện quan trọng và đáng tự hào, đây là cuốn tài liệu quý góp phần tích cực trong việc lưu giữ, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là giáo dục thế hệ trẻ hôm nay và mai sau tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương Thi Sơn Anh hùng.

-ang bô xa thi s-n trao t-ng huy hiêu -ang... va phat hanh cuôn lich s- -ang bô xa.jpg

Toàn cảnh buổi lễ 

         Tại hội nghị lãnh đạo Đảng ủy xã Thi Sơn đã trao tặng cuốn lịch sử Đảng bộ xã cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo xã qua các thời kỳ, Bí thư các Chi bộ trực thuộc, và đảng viên tiêu biểu của các chi bộ trên địa bàn xã.

-ang bô xa thi s-n trao huy hiêu -ang cho -ang viên cao tuôi -ang.jpg

Lãnh đạo xã Thi Sơn trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên 60 năm tuổi Đảng 

           Sau hội nghị công bố phát hành cuốn Lịch sử Đảng, Đảng bộ xã Thi Sơn đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2024 cho 7 đảng viên, trong đó có 2 đảng viên  được tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và 5 đảng viên được tặng huy hiệu 55 năm; 45 năm và 40 năm tuổi đảng