Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ xã Văn Xá kết nạp 5 đảng viên mới

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Đảng bộ xã Văn Xá kết nạp 5 đảng viên mới
           Thời gian qua, đảng bộ xã Văn Xá huyện Kim Bảng luôn coi trọng công tác phát triển đảng viên mới, các chi bộ thường xuyên tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng. Quan tâm giúp đỡ để các đối tượng rèn luyện phấn đấu trở thành đảng viên. Từ đầu năm 2021 đến nay, đảng bộ xã đã kết nạp được 5 đảng viên mới đạt 100% kế hoạch, trong đó có 3 đảng viên chi bộ nông thôn, 2 đảng viên chi bộ giáo dục. Nâng tổng số đảng viên trong đảng bộ lên 264 đảng viên, sinh hoạt ở 9 chi bộ.  Số đảng viên mới kết nạp trên đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đại học. Cùng với công tác kết nạp đảng viên, đảng bộ còn cử 6 quần chúng ưu tú học lớp đối tượng kết nạp đảng, cử 4 đảng viên học lớp đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 5 đảng viên. Trao tặng, truy tặng huy hiệu đảng  cho 10 đảng viên. Từ nay đến cuối năm 2021, đảng bộ xã Văn Xá tiếp tục làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng để kết nạp trong năm 2022./. ​
Đài Kim Bảng