Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ xã Văn Xá tọa đàm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Đảng bộ xã Văn Xá tọa đàm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

          Đảng bộ xã Văn Xá huyện Kim Bảng vừa tổ chức hội nghị Tọa đàm việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

xa văn xa toa đam triên khai thưc hiên nghi quyet đai hôi đang cac câp...- cac đai biêu dư hôi nghi.jpg

​Các đại biểu dự buổi tọa đàm 

          Tham gia tọa đàm có 6 đại biểu là những cá nhân, tập thể, tiêu biểu đại diện cho các ban ngành, đoàn thể, chị bộ trên địa bàn. Tại buổi tọa đàm các đại biểu đã khẳng định tính đúng đắn, sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc vận dụng học tập và làm theo Bác vào chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay cũng như đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực trong công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

         Qua tọa đàm nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về ý trí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên, liên tục của cán bộ, đảng viên và nhân dân mà trước hết là người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị. Đồng thời có giải pháp thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đảng các cấp cũng như việc học tập và làm theo gương Bác trong thời gian tới./.