Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng ủy xã Đại Cương tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Đảng ủy xã Đại Cương tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề

           Sáng ngày 20/9/2023, Đảng ủy xã Đại Cương tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề cho các chi bộ với các nội dung thảo luận bám sát hướng dẫn số 12 về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 2 Nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, hành lang ATGT; công tác phân loại rác thải tại nguồn, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn và các nhiệm vụ trọng tâm của các chi bộ thôn để đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề.

Bí thư các chi bộ chia sẻ các nội dung liên quan đến tọa đàm.jpg

​Bí thư các chi bộ chia sẻ các nội dung liên quan đến tọa đàm

        Tham gia tọa đàm có 5 ý kiến đến từ các chi bộ tập trung thảo luận với các chủ đề cụ thể như chuyên đề quản lý Đảng viên, giải pháp xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chuyên đề xây dựng nông thôn mới, mô hình tự quản, môi trường rác thải… Cũng tại toạ đàm Đảng uỷ xã Đại Cương tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về sinh họat chi bộ; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cấp uỷ, đảng viên về ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề. Bố trí lịch sinh hoạt chi bộ thường kỳ đảm bảo phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho các đảng viên cùng tham gia. Phối hợp chặt chẽ với đảng ủy viên về dự sinh hoạt tại các chi bộ, kịp thời nắm bắt tình hình để tham mưu chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ chi bộ thôn xóm.

            Buổi toạ đàm có ý nghĩa sâu sắc đã tạo điều kiện để bí thư các chi bộ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đảng, xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề sát thực tế tình hình địa phương đơn vị, phân biệt rõ giữa sinh hoạt định kỳ với sinh hoạt chuyên đề, cách chuẩn bị tài liệu, xây dựng 1 chuyên đề đạt chất lượng, góp phần xây dựng tổ chức đảng, đảng bộ trong sạch vững mạnh tại xã Đại Cương.