Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh ba các hòm thư điện tử- Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành huyện Kim Bảng

Danh bạ thư điện tử  
Danh ba các hòm thư điện tử- Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành huyện Kim Bảng


I. THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

S

TT

Họ và tênChức vụĐịa chỉ hòm thửTên đăng nhập
1Phạm Hồng SơnBí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyệnphamhongson@hanam.gov.vnphamhongson
2Nguyễn Thành Thăng
Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyệnnguyenthanhthang@hanam.gov.vnnguyenthanhthang.kb
3Phạm Thị HuệPhó chủ tịch HĐND huyệnphamthihue@hanam.gov.vnphamthihue
4Nguyễn Hùng SơnPhó chủ tịch UBND huyệnnguyenhungson@hanam.gov.vnnguyenhungson
5Phạm Hoàng TùngPhó chủ tịch UBND huyệnphamhoangtung@hanam.gov.vnphamhoangtung
 Hòm thư chung ubndkb@hanam.gov.vn 

 

II. CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1. Văn phòng HĐND-UBND huyện

 

S

TT

Họ và tênChức vụĐịa chỉ hòm thửTên đăng nhập
1Chu Văn Khiêm
Chánh văn phòngchuvankhiem@hanam.gov.vnchuvankhiem
2Kiều Tuấn
Phó chánh văn phòngkieutuan@hanam.gov.vnkieutuan
3Nghiêm Trọng Nam
Phó Chánh Văn phòng
​nghiemtrongnam.kb@hanam.gov.vn
nghiemtrongnam.kb
4
Chu Văn Chiến

Phó Ban KTNS HĐND huyện
chuvanchien@hanam.gov.vn
chuvanchien
5Hoàng Thị Thảo
Phó ban pháp chế HĐND huyện
hoangthithao@hanam.gov.vn
hoangthithao
6​Mai Đức KhươngChuyên viênmaiduckhuong@hanam.gov.vnmaiduckhuong
7Chu Thị SinhChuyên viênchuthisinh@hanam.gov.vnchuthisinh
 8
Phạm Thị Hoàn ​Chuyên viênphamthihoan@hanam.gov.vnphamthihoan
​9

Nguyễn Thị Minh
Chuyên viênnguyenthiminh@hanam.gov.vnnguyenthiminh
​10

Kiều Thị ChiềuCán bộ
kieuthichieu@hanam.gov.vn

kieuthichieu
​Hòm thư chung​vt.kimbang.kb@hanam.gov.vn
​vt.kimbang

2. Phòng Nông nghiệp & phát triển nông thôn

S

TT

Họ và tênChức vụĐịa chỉ hòm thửTên đăng nhập
1Lê Thị PhượngTrưởng phònglethiphuong.kb@hanam.gov.vnlethiphuong.kb
2Nguyễn Hồng HạnhPhó trưởng phòngnguyenhonghanh@hanam.gov.vnnguyenhonghanh
3Lê Thị Thanh HằngChuyên viênlethithanhhang@hanam.gov.vnlethithanhhang
4Nguyễn Văn HàChuyên viênnguyenvanha@hanam.gov.vnnguyenvanha
 Hòm thư chung phongnnptnt.kb@hanam.gov.vnphongnnptnt.kb

 

3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

S

TT

Họ và tênChức vụĐịa chỉ hòm thửTên đăng nhập
1Vũ Hoàng Long
Trưởng phòngvuhoanglong@hanam.gov.vnvuhoanglong
2Nguyễn Quốc ChínhChuyên viênnguyenquocchinh@hanam.gov.vnnguyenquocchinh
3Nguyễn Như SơnChuyên viênnguyennhuson.kb@hanam.gov.vnnguyennhuson
4
Hoàng Anh Tuấn

Chuyên viên
hoanganhtuan.kb@hanam.gov.vn
hoanganhtuan.kb
 
Lại Khắc Hùng

 Chuyên viên
laikhachung@hanam.gov.vn

laikhachung
Tống Xuân Đức


 Chuyên viên

tongxuanduc@hanam.gov.vn


tongxuanduc
Phạm Trung Nghĩa


 Chuyên viên

phamtrungnghia@hanam.gov.vn

​phamtrungnghia
Nguyễn Thị Hải
nguyenthihai.kb@hanam.gov.vn


nguyenthihai.kb

​Hòm thư chung
​phongktht.kb@hanam.gov.vn​phongktht.kb

 

4. Phòng Tài nguyên – Môi trường

S

TT

Họ và tênChức vụĐịa chỉ hòm thửTên đăng nhập
1Trần Đình CơTrưởng phòngtrandinhco@hanam.gov.vntrandinhco
2Trịnh Thị ĐiệpPhó trưởng phòngtrinhthidiep@hanam.gov.vntrinhthidiep
3
Vũ Ngọc Tấn

Phó trưởng phòng
vungoctan@gmail.com

vungoctan
4Nguyễn Thị QuỳnhChuyên viênnguyenthiquynh@hanam.gov.vnnguyenthiquynh
5Ngô Thị Thanh
Chuyên viênngothithanh.kb@hanam.gov.vn
ngothithanh
 Hòm thư chung phongtnmt.kb@hanam.gov.vnphongtnmt.kb

 

5. Phòng Nội vụ

S

TT

Họ và tênChức vụĐịa chỉ hòm thửTên đăng nhập
1
Mai Ngọc Hoàn

Trưởng phòng
maingochoan@gmail.com
maingochoan
2Phạm Thị ThuấnPhó trưởng phòngphamthithuan@hanam.gov.vnphamthithuan
3Chu Thị HạnhChuyên viênchuthihanh@hanam.gov.vnchuthihanh
4Nguyễn Thị Thùy LinhChuyên viênnguyenthithuylinh@hanam.gov.vnnguyenthithuylinh
5Hòm thư chung phongnv.kb@hanam.gov.vnphongnv.kb

 

6. Phòng Tư pháp

S

TT

Họ và tênChức vụĐịa chỉ hòm thửTên đăng nhập
1
Đinh Xuân ThưTrưởng phòngdinhxuanthu@hanam.gov.vn
dinhxuanthu
2Nguyễn Thị Minh Tâm
Phó trưởng phòngnguyenthiminhtam@hanam.gov.vn
nguyethiminhtam

3Đặng Hồng GiangChuyên viêndanghonggiang@hanam.gov.vndanghonggiang
4
Trần Quang Tiến

 Chuyên viên
tranquangtien@hanam.gov.vn

tranquangtien

​Hòm thư chung​phongtp.kb@hanam.gov.vn​phongtp.kb

 

7. Tài chính – Kế hoạch

S

TT

Họ và tênChức vụĐịa chỉ hòm thửTên đăng nhập
1Nguyễn Hải ThànhTrưởng phòngnguyenhaithanh@hanam.gov.vnnguyenhaithanh
2Phạm Văn HuyPhó trưởng phòngphamvanhuy@hanam.gov.vnphamvanhuy
3Nguyễn Thị Mai HươngChuyên viênnguyenthimaihuong@hanam.gov.vnnguyenthimaihuong
4Nguyễn Thị Thu HằngChuyên viênnguyenthithuhang@hanam.gov.vnnguyenthithuhang
5
Đinh Hữu Cường

Chuyên viên
dinhhuucuong@hanam.gov.vn

dinhhuucuong
6Phạm Thị Thu HàChuyên viênphamthithuha@hanam.gov.vnphamthithuha
 
Phạm Hồng Trung

 Chuyên viên
phamhongtrung@hanam.gov.vn
phamhongtrungLê Phương Nam


Chuyên viên
lephuongnam@hanam.gov.vn​

​lephuongnam​Hòm thư chung
phongtckh.kb@hanam.gov.vn
​phongtckh.kb

 

8.Thanh tra huyện

S

TT

Họ và tênChức vụĐịa chỉ hòm thửTên đăng nhập
1Đỗ Thị HàChánh thanh tradothiha@hanam.gov.vndothiha
2Phạm Mạnh HùngP. chánh thanh traphammanhhung@hanam.gov.vnphammanhhung
3Lê Thị Hoàng Mai
Chuyên viên
lethihoangmai.kb@hanam.gov.vnlethihoangmai.kb
 
Vũ Thanh Lịch

 Chuyên viên
vuthanhlich@hanam.gov.vn

vuthanhlich

​Hòm thư chung​thanhtra.kb@hanam.gov.vn​phongldtbxh.kb

 

9. Phòng Giáo dục – Đào tạo

S

TT

Họ và tênChức vụĐịa chỉ hòm thửTên đăng nhập
1Trần Ngọc ThànhTrưởng phòngtranngocthanh@hanam.gov.vntranngocthanh
2Trần Thị Kim Bình
Phó trưởng phòngtranthikimbinh.kb@hanam.gov.vntranthikimbinh.kb
3Vũ Mạnh ToànPhó trưởng phòngvumanhtoan@hanam.gov.vnvumanhtoan
4Chu Minh TuấnCán bộ
chuminhtuan@hanam.gov.vnchuminhtuan
5Đỗ Thị Hằng
Cán bộ


6Nguyễn Huy ThườngCán bộ
nguyenhuythuong@hanam.gov.vnnguyenhuythuong
7Nguyễn Tiến Đắc
Chuyên viênnguyentiendac@hanam.gov.vnnguyentiendac
8
Lại Hải Trung

Cán bộ

laihaitrung@hanam.gov.vn

laihaitrung
9Vũ Thị Tuyết
Chuyên viênvuthituyet@hanam.gov.vnvuthituyet
 Hòm thư chung phonggddt.kb@hanam.gov.vnphonggddt.kb

 

10. Phòng Lao động - TBXH

S

TT

Họ và tênChức vụĐịa chỉ hòm thửTên đăng nhập
1Phạm Thị MơTrưởng phòngphamthimo@hanam.gov.vnphamthimo
2
Lại Trường Giang

Phó trưởng phòng
truonggiang@gmail.com

laitruonggiang
3Phạm Thị Ngọc LuyChuyên viênphamthingocluy@hanam.gov.vnphamthingocluy
4Lương Thị Tú AnhChuyên viênluongthituanh@hanam.gov.vnluongthituanh
 Hòm thư chung phongldtbxh.kb@hanam.gov.vnphongldtbxh.kb

 

11. Phòng Văn hóa – Thông tin

S

TT

Họ và tênChức vụĐịa chỉ hòm thửTên đăng nhập
1
Phạm Việt Anh

Trưởng phòng
phamvietanh@hanam.gov.vn

phamvietanh
2
Nguyễn Hồng SơnPhó trưởng phòngnguyenhongson@hanam.gov.vn
nguyenhongson
3
Phạm Tố Uyên

phamtouyen@hanam.gov.vn

phamtouyen

4Hòm thư chung phongvhtt.kb@hanam.gov.vnphongvhtt.kb

 

12. Phòng Y tế

S

TT

Họ và tênChức vụĐịa chỉ hòm thửTên đăng nhập
1Phạm Thị Minh HoaTrưởng phòng phamthiminhhoa@hanam.gov.vnphamthiminhhoa
2Nguyễn Phương MayPhó trưởng phòngnguyenphuongmay@hanam.gov.vnnguyenphuongmay
4Hòm thư chung phongyt.kb@hanam.gov.vnphongyt.kb

 

III. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

1Trung tâm VHTT-TT

S

TT

Họ và tênChức vụĐịa chỉ hòm thửTên đăng nhập
1Vũ Thị Thúy Hằng
Giám đốc
vuthithuyhang@hanam.gov.vnvuthithuyhang
2
Trần Văn Ngọc

Phó giám đốc 
tranvanngoc@hanam.gov.vn
 tranvanngoc
3
Nguyễn Dung Khánh

Phó giám đốc
nguyendungkhanh@hanam.gov.vn
 nguyendungkhanh
4Hoàng Anh TuấnViên chứchoanganhtuan@hanam.gov.vn
phamvanchinh
5Nguyễn Thị AnViên chứcnguyenthian@hanam.gov.vnnguyenthian
6Tạ Thị LoanViên chứctathiloan@hanam.gov.vntathiloan
7
Đinh Thành Chung

Viên chức
dinhthanhchung@hanam.gov.vn

dinhthanhchung
8Đào Thị DungViên chứcdaothidung@hanam.gov.vndaothidung
9Trần Văn Lâm
Viên chứctranvanlam@hanam.gov.vntranvanlam
 10
Phạm Văn Chính
 
11
Phạm Văn BìnhViên chức

phamvanbinh@hanam.gov.vn

phamvanbinh
​12
Hòm thư chungdaitruyenthanh.kb@hanam.gov.vndaitruyenthanh.kb

 

 

2. Trung tâm phát triển cụm công nghiệp

S

TT

Họ và tênChức vụĐịa chỉ hòm thửTên đăng nhập
1
Nguyễn Văn Hải

Giám đốc
nguyenvanhai.kb@hanam.gov.vn​
nguyenvanhai.kb
2Lê Quang BốnPhó giám đốclequangbon@hanam.gov.vnlequangbon
3Trần Xuân TiếpViên chứctranxuantiep@hanam.gov.vntranxuantiep
4Vũ Thị Kim CúcViên chứcvuthikimcuc@hanam.gov.vnvuthikimcuc
5Hòm thư chung

trungtamptccn.kb@hanam.gov.vn
trungtamptccn.kb
  

 

3. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX

S

TT

Họ và tênChức vụĐịa chỉ hòm thửTên đăng nhập
1Trần Huy CườngGiám đốctranhuycuong@hanam.gov.vntranhuycuong
2Nguyễn Thị ThựcPhó giám đốcnguyenthithuc@hanam.gov.vnnguyenthithuc
3Đinh Thành ChungViên chứcdinhthanhchung@hanam.gov.vndinhthanhchung
4Đinh Thị HằngViên chức dinhthihang@hanam.gov.vndinhthihang
5Lại Thị NhungViên Chứclaithinhung@hanam.gov.vnlaithinhung
6Lê Ngọc TânViên chứclengoctan@hanam.gov.vnlengoctan
7Trần Thị DịuViên chứctranthidiu@hanam.gov.vntranthidiu
8Vũ Duy NghĩaViên chứcvuduynghia@hanam.gov.vnvuduynghia
9Vũ Thị HàViên chứcvuthiha@hanam.gov.vnvuthiha
 Hòm thư chung trungtamgdnn.kb@hanam.gov.vntrungtamgdnn.kb

 

6. Trung tâm phát triển quỹ đất

S

TT

Họ và tênChức vụĐịa chỉ hòm thửTên đăng nhập
1
Đỗ Bá Nghĩa

Giám đốc
dobanghia@gmail.com

dobanghia
2Đoàn Thị Huệ
Phó giám đốcdoanthihue@hanam.gov.vn
doanthihue
3
Đinh Thị Thu Hà

Viên chức
dinhthithuha@hanam.gov.vn

dinhthithuha
4Trương Thị Hiền
Viên chứctruongthihien@hanam.gov.vntruongthihien
5Lê Tiến ThànhViên chứcletienthanh@hanam.gov.vnletienthanh
6
Nguyễn Đức Thọ

Viên chứcnguyenductho@hanam.gov.vn
nguyenductho
7Vũ Đức ThànhViên chứcvuducthanh@hanam.gov.vnvuducthanh
 8
Hòm thư chung bangpmb.kb@hanam.gov.vnbangpmb.kb

 

6. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp

S

TT

Họ và tênChức vụĐịa chỉ hòm thửTên đăng nhập
1
Trần Thị Khanh

Giám đốctranthikhanh@hanam.gov.vn

tranthikhanh
2Nguyễn Văn HùngPhó giám đốcnguyenvanhung@hanam.gov.vnnguyenvanhung
3Dương Thị HằngViên chứcduongthihang@hanam.gov.vnduongthihang
4Lê Thị Kiều Vân TuyênViên chứclethikieuvantuyen@hanam.gov.vnlethikieuvantuyen
5Ngô Thị HườngViên chứcngothihuong@hanam.gov.vnngothihuong
 Hòm thư chung ttdvnn.kb@hanam.gov.vnttdvnn.kb

 

7. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

S

TT

Họ và tênChức vụĐịa chỉ hòm thửTên đăng nhập
1
Đặng Hữu Hảo

Giám đốcdinhuuhao@hanam.gov.vndinhuuhao
2Trần Thị Thanh Phương
Viên chứctranthithanhphuong@hanam.gov.vntranthithanhphuong
3
Trần Thế Vĩnh

Viên chứctranthevinh.kbg@hanam.gov.vn

tranthevinh.kb
 4
Nguyễn Thế Anh

 Viên chức
nguyentheanh@hanam.gov.vn

nguyentheanh

5
Trương Thị Minh Phượng

​Viên chức
truongthiminhphuong@hanam.gov.vn​

​truongthiminhphuong

​6
​​Hòm thư chung​​​banqldadt.kb@hanam.gov.vn​banqldadt.kb

 

8. Hội chữ thập đỏ

S

TT

Họ và tênChức vụĐịa chỉ hòm thửTên đăng nhập
1Tăng thị Thu HòaChủ tịch hộitangthithuhoa@hanam.gov.vntangthithuhoa
2Khổng Thị HươngPhó chủ tịch hộikhongthithuong@hanam.gov.vnkhongthihuong
3Lê Thị TrangNhân viênlethitrang@hanam.gov.vnlethitrang
 Hòm thư chung hoictd.kb@hanam.gov.vnhoictd.kb

 

IV. CÁC CƠ QUAN KHÁC

 

S

TT

Tên đơn vịChức vụĐịa chỉ hòm thửTên đăng nhập
1Ban chỉ huy quân sự bchqs.kb@hanam.gov.vnbchqs.kb
2Công an huyện conganhuyen.kb@hanam.gov.vnconganhuyen.kb
3Trung tâm y tế trungtamyt.kb@hanam.gov.vntrungtamyt.kb

 

V. UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

STTĐơn vịĐịa chỉ hòm thư
1UBND xã Nguyễn Úyubndnguyenuy.kb@hanam.gov.vn
2UBND xã Tượng Lĩnhubndtuonglinh.kb@hanam.gov.vn
3UBND xã Lê Hồubndleho.kb@hanam.gov.vn
4UBND xã Tân Sơnubndtanson.kb@hanam.gov.vn
5UBND xã Thụy Lôiubndthuyloi.kb@hanam.gov.vn
6UBND xã Ngọc Sơnubndngocson.kb@hanam.gov.vn
7UBND thị trấn Quếubndttque.kb@hanam.gov.vn
8UBND xã Đại Cươngubnddaicuong.kb@hanam.gov.vn
9UBND xã Nhật Tựuubndnhattuu.kb@hanam.gov.vn
10UBND xã Nhật Tânubndnhattan .kb@hanam.gov.vn
11UBND xã Đồng Hóaubnddonghoa.kb@hanam.gov.vn
12UBND xã Văn Xáubndvanxa.kb@hanam.gov.vn
13UBND xã Hoàng Tâyubndhoangtay.kb@hanam.gov.vn
14UBND xã thị trấn Ba Saoubndbasao.kb@hanam.gov.vn
15UBND xã Khả Phongubndkhaphong.kb@hanam.gov. vn
16UBND xã Liên Sơnubndlienson.kb@hanam.gov.vn
17UBND xã Thi Sơnubndthison.kb@hanam.gov.vn
18UBND xã Thanh Sơnubndthanhson.kb@hanam.gov.vn

 

​ ​UBND huyện
Tin liên quan