Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (20 thủ tục) - Công an

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (20 thủ tục) - Công an
STT Tên thủ tục hành chính

Áp dụng

tại xã

Áp dụng
tại phường
Áp dụng
tại thị trấn
1 Đăng ký thường trú
x x x
2 Tách sổ hộ khẩu
x x x
3 Cấp đổi sổ hộ khẩu
x x x
4 Cấp lại sổ hộ khẩu
x x x
5 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu
x x x
6 Xóa đăng ký thường trú
x x x
7 Cấp giấy chuyển hộ khẩu
x x x
8 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú
x x x
9 Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã
x x x
10 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã
x x x
11 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã
x x x
12 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã
x x x
13 Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã
x x x
14 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã
x x x
15 Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã
x x x
16 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật.
x x x
17 Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã
x x x
18 Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an)
x x x
19 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an)
x x x
20 Cấp giấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơ
x x x