Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án di chuyển các đường điện phục vụ GPMB dự án nâng cấp QL 21B

Dự án di chuyển các đường điện phục vụ GPMB dự án nâng cấp QL 21B

a)Tên dự án: Di chuyển các đường điện phục vụ GPMB dự án: Cải tạo, nâng cấp QL 21B 

b)Tên chủ đầu tư: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Kim Bảng

c)Mục tiêu đầu tư: Phục vụ GPMB dự án cải tạo, nâng cấp QL21B

d) Nội dung và quy mô đầu tư: Di chuyển các vị trí cột điện bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo, nâng cấp QL 21 B

đ)Tổng mức đầu tư: 5,8 tỷ đồng.

e)Nguồn vốn đầu tư: Vốn GPMB dự án

​g)Thời gian thực hiện:Năm 2021-2022.

h)Hình thức quản lý dự án: Giao Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Kim Bảng thực hiện.​

Xem chi tiết Quyết định  5674.pdf


UBND huyện