Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND các xã huyện Kim Bảng tổng kết hoạt động của HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin tức - Sự kiện Kinh tế - Chính trị  
HĐND các xã huyện Kim Bảng tổng kết hoạt động của HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021.

             Ngày 01/3/2021 HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bảng đồng loạt tổ chức kỳ họp chuyên đề tổng kết hoạt động của HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021.

hdnd cac xa, tt ky hop chuyen de tong ket nhiem ky 2016-2021.jpg

           Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song HĐND các xã, thị trấn huyện Kim Bảng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo luật định, thể hiện rõ vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Chất lượng Hoạt động HĐND ngày được nâng lên. Thường trực HĐND các xã đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri, các kỳ họp HĐND đảm bảo chất lượng. Với những quyết sách phù hợp của HĐND đã góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của các xã, thị trấn tăng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc; các hoạt động y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân đạt nhiều kết quả tốt, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững.  

           Nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND các xã, thị trấn huyện Kim Bảng sẽ tiếp tục đổi mới các hoạt động của HĐND xã; tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các xã nhiệm kỳ 2020-2025. Trước mắt, tập trung thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thành công tốt đẹp.


Đài Kim Bảng