Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND huyện Kim Bảng khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp chuyên thông qua chủ trương đầu tư các dự án do huyệ...

Tin tức - Sự kiện Kinh tế - Chính trị  
HĐND huyện Kim Bảng khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp chuyên thông qua chủ trương đầu tư các dự án do huyện quả lý năm 2021

            Sáng 19/10/2020, HĐND huyện Kim Bảng  khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua chủ trương đầu tư các dự án do huyện quả lý năm 2021

hoi dong nhan dan huyen hop ky hop chuyen de.jpg

​Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa XVII

            Tại kỳ họp, UBND huyện Kim Bảng đã báo cáo tổng hợp nguồn vốn và khả năng cân đối vốn năm 2021 của huyện. Ngoài ra UBND huyện còn trình bày các tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án dự kiến đầu tư năm 2021. Theo đó năm 2021 huyện Kim Bảng dự kiến đầu tư 6 dự án, với tổng mức đầu tư trên 125 tỷ đồng. Trong đó có 2 dự án hạ tầng giao thông với tổng mức đầu tư hơn 89 tỷ đồng và 6 dự án gồm các dự án cải tạo, nâng cấp, xây dựng các hạng mục phụ trợ nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một huyện; trụ sở phòng giáo dục đào tạo huyện; trụ sở làm việc các cơ quan khu B của huyện, với tổng mức đầu tư trên 35 tỷ đồng.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến và 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư các dự án nói trên.


Đài Kim Bảng