Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND huyện Kim Bảng tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2023

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
HĐND huyện Kim Bảng tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2023

         Ngày 13/9/2023 Thường trực HĐND huyện Kim Bảng tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2023. Đồng chí Phạm Hồng Sơn, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.

        Tại phiên họp, các đại biểu đã đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện từ phiên họp tháng 6/2023 đến nay. Theo đó thời gian qua Thường trực HĐND huyện Kim Bảng đã tổ chức thành công kỳ họp thường lệ giữa năm 2023; thường xuyên đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND huyên; việc giải quyết, ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ngoài ra Thường trực HĐND huyện còn tổ chức 02 cuộc giám sát chuyên đề theo chương trình, kế hoạch đề ra. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết kiến nghị của cử tri tiếp tục được quan tâm thực hiện. Trên cơ sở hoạt động kiểm tra, giám sát, HĐND huyện Kim Bảng đã ban hành kết luận, kiến nghị yêu cầu UBND huyện và các cơ quan hữu quan xem xét, giải quyết những hạn chế, bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật và nghị quyết của HĐND huyện. Qua đó đã góp phần thúc đẩy việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

thương trưc HĐND huyên kim bang phiên hop thang 9 năm 2023.jpg

Đồng chí Phạm Hồng Sơn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

         Từ nay đến cuối năm Thường trực HĐND huyện Kim Bảng tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã đề ra; trọng tâm là triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện; chuẩn bị tốt nội dung và tổ chức thành công kỳ họp cuối năm 2023 HĐND huyện; tăng cường công tác giám sát; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.