Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Văn Xá và Đồng Hóa

Tin tức - Sự kiện Kinh tế - Chính trị  
HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Văn Xá và Đồng Hóa

          Chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, ngày 5/11/2021 HĐND tỉnh Hà Nam, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã về tiếp xúc cử tri 2 xã Văn Xá và Đồng Hóa của huyện Kim Bảng.

         Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri 2 địa phương về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 HĐND tỉnh Hà Nam khóa 19, nhiêm kỳ 2021-2026. Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri bao gồm ý kiến kiến nghị tại các hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, kỳ họp thường lệ giữa năm 2021; ý kiến, kiến nghị qua đường dây nóng tại kỳ họp thứ 3; ý kiến , kiến nghị của cử tri do thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh chuyển đến từ sau kỳ họp thứ 3. Cử tri các địa phương đều bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả đạt được của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh về một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực phát triển kinh tế, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Như cử tri đề nghị hoàn thiện lại các nút đường giao thông nối với đường T3; xem xét điều chỉnh lại giá đề bù đất nông nghiệp khi bị thu hồi; hỗ trợ trồng cây vụ đông và các mô hình trong nông nghiệp; quan tâm đến đời sống  của nhân viên y tế cơ sở...vv.

Đại diện tổ đại biểu HDND tỉnh phát bieu biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Đồng Hóa.jpg

Đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 

          Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu, trả lời một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đồng thời tiếp thu toàn bộ các ý kiến kiến nghị của cử tri trình HĐND tỉnh thời gian tới.


Đài Kim Bảng