Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hiệu quả và giải pháp nhân rộng mô hình mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn ở Kim Bảng

Tin tức - Sự kiện Văn hóa - Xã hội  
Hiệu quả và giải pháp nhân rộng mô hình mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn ở Kim Bảng

              Thực hiện đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, huyện Kim Bảng đã thực hiện thí điểm tại thị trấn Ba Sao. Sau 5 tháng triển khai thực hiện Kim Bảng đã kiểm tra, rút kinh nghiệm, tìm giải pháp nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn huyện.

Quy trình ủ rác hữu cơ bằng chế phầm sinh học tại TT Ba Sao.jpg

Quy trình ủ rác hữu cơ bằng chế phầm sinh học tại TT Ba Sao

            Thực hiện  mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, tổ dân phố  số 3 Thị trấn Ba Sao đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Được biết khi mới triển khai thực hiện, tổ dân phố đã gặp không ít khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân chưa có thói quen phân loại rác. Tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ HPN, ĐTN, hội CCB đã kiên trì vận động đôn đốc, kiểm tra theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà.  Tổ chức họp dân thống nhất cụ thể thời gian, cách thức thu gom đối với từng đối tượng là hộ gia đình, hộ kinh doanh nhà hàng ăn uống, gia đình có sự kiện hiếu hỷ. Công khai danh sách các hộ thực hiện tốt, chưa tốt trên hệ thống đài truyền thanh của thị trấn, tạo phong trào thi đua trong cộng đồng dân cư. Với sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị , 100% hộ dân trong tổ dân phố đã tự giác tham gia thực hiện tốt phân loại rác thải sinh hoạt tại gia đình.  

          PV Bà Hoàng Thị Mùi – Tổ dân phố số 3- Thị Trấn Ba Sao phấn khởi cho biết“ Tôi thấy việc phân loại rác thải không có gì khó khăn cả, lúc đầu thấy ngại nhưng sau rồi cũng quen. Tôi thấy việc này rất có ý nghĩa một là rác thải loại nào cho vào thùng loại ấy, đậy nắp kín không bị ô nhiễm, không bị ruồi muỗi. Tôi thường xuyên nhắc nhở con cháu với hàng xóm là phải phân loại rác đúng các loại để cho nó đảm bảo vệ sinh môi trường".

Phân loại rác tại gia đình ở Thị Trấn Ba Sao.jpg

Phân loại rác tại gia đình ở Thị Trấn Ba Sao

          Tháng 01/2021, Thị Trấn Ba Sao triển khai đồng loạt mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn ở 8 tổ dân phố với 1700 hộ gia đình. Mỗi hộ gia đình được hỗ trợ 2 thùng đựng rác riêng biệt hữu cơ, vô cơ với kinh phí 50.000đồng, các thùng rác đặt tại khu công cộng nhà trường, trạm y tế, trụ sở UBND, nhà văn hóa tổ dân phố hỗ trợ 350.000 đồng/thùng. Bãi chứa rác cũng được quy hoạch 2 khu riêng biệt: Rác vô cơ được công ty Cổ phần Môi trường Hà Nam bốc xúc vào các ngày thứ 4 và chủ nhật hàng tuần. Rác hữu cơ được thu gom tại khu dân cư chuyển về bể chứa và được xử lý bằng chế phẩm sinh học. Sau 4 đến 5 tháng rác hữu cơ được chuyển hóa thành phân, bón cho cây ăn quả, cây lâm nghiệp. HTX DVNN trực tiếp thu phí vệ sinh môi trường, tự hạch toán hợp đồng lao động, kiểm tra, giám sát thực hiện quy trình xử lý rác hữu cơ.  Ông Nguyễn Quyết Thắng – Phó CT UBND Thị Trấn Ba Sao chia sẻ“  Qua 5 tháng triển khai trên địa bàn thị trấn lượng rác chủ yếu là rác vô cơ chuyển đi còn rác hữu cơ xử lý tại hộ. Tổng khối lượng 5 tháng đầu năm là gần 200 tấn so với 5 tháng đầu năm 2020 giảm đi 1/3. Qua đánh giá trên địa bàn thị trấn trên 90% các hộ thực hiện phân loại và khối lượng rác giảm 1/3. Đây cũng là sự chung tay của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, đặc biệt là đối với ý thức của người dân và cũng đã tạo thành thói quen của người dân khi phân loại rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường trong thị trấn xanh – sạch – đẹp."  Ông Trương Văn Khang – phó bí thư - Chủ tịch xã Nguyễn Úy cho biết: “Qua nghiên cứu, thăm quan mô hình phân loại rác thải tại nguồn của Thị Trấn Ba Sao, UBND xã đã xây dựng kế hoạch giao cho HTXDVNN thành lập tổ thu gom rác thải bằng hình thức cơ giới hóa. Đồng thời xác định vị trí để xử lý rác thải hữu cơ phù hợp  và triển khai kế hoạch trên đến cán bộ, đảng viên và nhân dân tổ chức thực hiện trong thời gian tới".     

Thu gom rác hữu cơ, vô cơ bằng xe cơ giới.jpg

Thu gom rác hữu cơ, vô cơ bằng xe cơ giới

           Từ hiệu quả thực tế mô hình của Thị Trấn  Ba Sao, UBND huyện Kim Bảng đã chỉ đạo nhân rộng ở tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn. Trước mắt tập trung chỉ đạo ở các xã xây dựng NTM kiểu mẫu, xây dựng NTM nâng cao triển khai thực hiện trong quý III năm 2021. Để đạt được chỉ tiêu kế hoạch, Kim Bảng triển khai thực hiện đồng loạt các giải pháp: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cộng đồng về phân loại rác thải tại nguồn; Tăng cường kiểm tra, giám sát quy trình từ phân loại đến thu gom, vận chuyển và xử lý; Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ kinh phí cho các địa phương; Đầu tư mua sắm trang thiết bị đảm bảo đồng nhất, mang tính chuyên nghiệp cơ giới hóa. Quy hoạch các điểm tập kết rác, xử lý rác thải hữu cơ phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đảm bảo vệ sinh  môi trường theo đúng quy định. Ông Lưu Trần Sơn – Phó BT – Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng cho biết:“ Vấn đề môi trường được các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân của Kim bảng rất quan tâm đặc biệt trong đièu kiện lên thị xã. Trong thời gian qua huyện đã quan tâm thực hiện phân loại rác thải tại nguồn để xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư và từng bước thực hiện các biện pháp về quy hoạch, về quản lý, về phân cấp tổ chức thực hiện. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh so với giai đoạn trước đây. Trong phân loại rác tại nguồn thì thị trấn Ba Sao là một mô hình có hiệu quả. Qua thực hiện phân loại rác của các hộ đã giảm khối lượng rác 40-50% tùy từng tháng. Kim Bảng đang tiếp tục triển khai, nhân rộng mô hình này btrên địa bàn toàn huyện".    

            Với quyết tâm chính trị cao, Kim Bảng phấn đấu đến năm 2022, 18/18 xã, thị trấn triển khai thực hiện mô hình phân loại rác thải tại nguồn với trên 90% hộ tham gia. Góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng huyện trở thành thị xã trước năm 2025./.        


Đài Kim Bảng