Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội CCB Kim Bảng tổ chức tập huấn công tác hội năm 2022

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Hội CCB Kim Bảng tổ chức tập huấn công tác hội năm 2022

           Ngày 12/5/2022, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bảng phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức  bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ công tác hội năm 2022 cho gần 130 cán bộ hội các cấp trên địa bàn toàn huyện.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.jpg

​Các đại biểu dự hội nghị tập huấn

        Trong thời gian 01 ngày các học viên được truyền đạt một số nội dung chính như:  Quán  triệt  Nghị quyết 35- NQ/TW của Bộ Chính trị về “ Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"; Hướng dẫn công tác dân vận trong thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án; Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án;  Cũng tại buổi tập huấn, đội ngũ cán bộ hội CCB trên địa bàn huyện còn được nghe lãnh đạo ngân hàng chính sách xã hội huyện  thống nhất một số nội dung về vay vốn ngân hàng chính sách xã hội; Nghe quán triệt Nghị quyết đại hội Hội CCB huyện nhiệm kỳ 2022-2027 và triển khai một số nhiệm vụ công tác hội năm 2022. 

Qua lớp tập huấn, giúp cho đội ngũ cán bộ hội CCB các cấp trong huyện củng cố nghiệp vụ để nâng cao chất lượng hoạt động công tác hội, góp phần xây dựng hội trong sạch vững mạnh, đồng thời có thêm kiến thức và kỹ năng tuyên truyền sâu rộng trong hội viên và nhân dân về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, định hướng phát triển của địa phương./.


Đài Kim Bảng