Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội khuyến học huyện Kim Bảng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V

Tin tức - Sự kiện Văn hóa - Xã hội  
Hội khuyến học huyện Kim Bảng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V

              Trong 2 ngày 16,17/11/2020 Hội khuyến học huyện Kim Bảng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

ld huyen tang buc truong dai hoi khuyen hoc.jpg

              Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và Hội cấp trên, Hội Khuyến học Kim Bảng đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; phong trào khuyến học, khyến tài đã phát triển rộng khắp. Hiện toàn huyện có 18 hội khuyến học cấp xã, thị trấn; 85 chi hội khuyến học và 239 Ban khuyến học, với tổng số 40.979 hội viên. Qua 5 năm triển khai thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của thủ tướng chính toàn huyện đã có 88,5% gia đình đạt gia đình học tập; 68,1 % dòng họ học tập và số đơn vị học tập, cộng đồng học tập đạt 100%. Công tác xây dựng quỹ khuyến học ngày càng được trú trọng và không ngừng phát triển, đến nay 100% các xã, thị trấn, cơ quan, trường học, dòng họ đều có quỹ khuyến học. Từ nguồn quỹ khuyến học vận động các năm, hội khuyến học các cấp đã trích quỹ khen thưởng cho 58 giáo viên dạy giỏi và 12.139 học sinh nghèo vượt khó học giỏi, với tổng số tiền trên 24 tỷ đồng. Ghi nhận những đóng góp tích cực của hội khuyến học Kim Bảng, TW hội khuyến học Việt Nam đã tặng hội 2 cờ thi đua xuất sắc, 2 bằng khen và 9 kỷ niệm chương. Hội khuyến học Kim Bảng nhiều năm liên tục được TW hội, Tỉnh hội đánh giá là đơn vị hoàn thành suất sắc nhiệm vụ. Nhiệm kỳ 2020-2025  Hội Khuyến học huyện Kim Bảng tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt của các cấp hội, năng động sáng tạo trong tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, hướng các hoạt động hội về cơ sở; Không ngừng xây dựng và củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Khuyến học các cấp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần "nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài", đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

ld huyen tang hoa dai hoi khuyen hoc.jpg

​           Trong không khí dân chủ và trách nhiệm Đại hội đại biểu Hội Khuyến học huyện Kim Bảng đã bầu 21 đồng chí vào BCH khóa mới và bầu 28 đại biểu đi dự Đại hội hội khuyến học cấp trên.


Đài Kim Bảng