Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị đánh giá kết quả di chuyển mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung giai đoạn 2020 -2022 và triển khai kế hoạch ...

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Hội nghị đánh giá kết quả di chuyển mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung giai đoạn 2020 -2022 và triển khai kế hoạch năm 2023

               Sáng ngày 26/9/2023, UBND huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả di chuyển mộ riêng lẻ về nghĩa trang tập trung giai đoạn 2020 – 2022 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2023. Đồng chí Phạm Hoàng Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bảng dự chỉ đạo và điều hành hội nghị.

Đông đảo đại diện  thôn xóm tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện về dự hội nghị.jpeg

Toàn cảnh hội nghị 

          Với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của huyện uỷ, UBND huyện, từ năm 2021 đến năm 2022, huyện Kim Bảng đã dành hơn 57,5 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện di chuyển 6.512 phần mộ của 2.064 hộ gia đình. Việc hỗ trợ được chia thành các đợt trong từng năm, áp dụng cho các phần mộ vô chủ và có chủ. Trong 3 năm qua, UBND huyện; các phòng chuyên môn của huyện; UBND các xã, thị trấn đã tích cực rà soát, tuyên truyền vận động, phối hợp cùng nhân dân kiểm kê, hoàn thiện hồ sơ di chuyển các phần mộ nhỏ lẻ nằm ngoài khu vực di chuyển về nghĩa trang tập trung, góp phần quy hoạch gọn gàng sạch đẹp, chỉnh tranh cảnh quan môi trường. Tuy thuận lợi có cơ chế hỗ trợ kinh phí giúp người dân yên tâm, nhưng việc này liên quan đến yếu tố tâm linh nên vẫn còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, nên hội nghị triển khai nhằm đánh giá một cách cụ thể khách quan về kết quả, những tồn tại, hạn chế, giúp các xã, thị trấn trao đổi thảo luận tình hình thực tế tại cơ sở và đề xuất các ý kiến. Đây cũng là dịp tuyên truyền sâu rộng giúp cán bộ, nhân dân hiểu những lợi ích của việc di chuyển các khu mộ nhỏ lẻ và đồng thuận, chấp hành đưa các phần mộ vào nơi an táng tập trung đảm bảo mỹ quan, chỉnh trang môi trường.  

Đồng chí Phạm Hoàng Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện điều hành hội nghị.jpeg

Đồng chí Phạm Hoàng Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện điều hành hội nghị 

          Thời gian tới, các xã, thị trấn tích cực triển khai các khâu các bước theo hướng dẫn của ngành chức năng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách hỗ trợ khuyến khích hoả táng, vận động nhân dân đồng thuận cùng thực hiện di chuyển mồ mả riêng lẻ về nghĩa trang tập trung. Các ban ngành đoàn thể tuỳ theo chức năng xây dựng bổ sung quy chế quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân, xác định các nghĩa trang cần cải tạo mở rộng để chuẩn bị quỹ đất; rà soát tổng hợp khu mộ riêng lẻ thuộc diện phải di dời, xây dựng phương án bố trí mặt bằng quy hoạch tại nghĩa trang tập trung, hỗ trợ các địa phương hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để chi trả kinh phí hỗ trợ của nhà nước.